Informācija trauksmes cēlējiem 11.10.2019


2019. gada 1. maijā  spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

 

  • Trauksmes celšanas likums ir speciāls tiesiskais regulējums, kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu un nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.
  • Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus dažādu institūciju atbildības jomās.
  • Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu.
  • Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.
 

Trauksmes cēlēju kontaktpersonas Tieslietu ministrijā

Linda Berga, Juridiskā departamenta direktore, tel. 67036804

Līga Kokare-Zviedre, Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja, tel. 67036720

Ausma Ozola, Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja vietniece, tel. 67036721

Aleksejs Remesovs, Juridiskā departamenta direktora vietnieks, tel. 67036730

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;
2) iesniedzot klātienē Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.
 

Elektroniski:
1) portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu ""Iesniegums iestādei"";
2) uz e-pastu trauksme@tm.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

Mutvārdos: ierodoties klātienē Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās

Trauksmes celšanas pazīmju kontrolsaraksts

Konstatētie pārkāpumi

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.