Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas 01.01.2018


1) Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši Latvijai saistošajiem divpusējiem (trīspusējiem) līgumiem par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās:

Sprieduma atzīšana:

  1. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par Latvijas tiesas sprieduma atzīšanu un izpildīšanu ārvalstī latviešu un krievu valodā

Dokumentu izsniegšana:

  1. Tiesas dokumentu izsniegšanas apliecinājuma veidlapa latviešu un krievu valodā
  2. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par tiesas dokumentu izsniegšanu latviešu un krievu valodā

 

2) Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši Hāgas 1965.gada 15.novembra konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izmantošanu civilajos un komerciālajos jautājumos:

  1. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu
  2. Tiesas vai ārpustiesas izsniedzamo dokumentu pārskata veidlapa
  3. Apliecība par tiesas vai ārpustiesas dokumentu nosūtīšanu un izsniegšanu

 

3) Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši 1959.gada 20.aprīļa Eiropas Padomes konvencijai par savstarpējo palīdzību krimināllietās:

  1. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par tiesas dokumentu izsniegšanu
  2. Paziņojums par tiesas dokumentu izsniegšanu

 

4) Ietvarlēmumi

1.Padomes Pamatlēmums 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā.

2.Padomes Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai.

APLIECINOŠAIS DOKUMENTS minēts 6. pantā Padomes Pamatlēmumā 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai

3.Padomes Pamatlēmums Nr. 2005/214/TI (2005.gada 24.februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu finansiālām sankcijām.

APLIECĪBA kas minēta 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

4. Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem.

APLIECINOŠAIS DOKUMENTS, kas minēts 4.pantā Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par konfiskācijas rīkojumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu

 

5) Eiropas izmeklēšanas rīkojuma veidlapa atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvai 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās

 

6) Apliecība attiecībā uz publiskiem aktiem, kas minēta 57. panta 4. punktā Konvencijā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Lugāno Konvencija).

Konvencijas teksts un veidlapa pieejama: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:22009A0610(01)

 

7) Citas aktuālās lūgumu veidlapas Eiropas Savienības ietvaros pieejamas:

Civillietās – Eiropas e-tiesiskuma portālā

Krimināllietās – Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās mājaslapā

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.