Uzskati par dažādiem ar maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu saistītiem jautājumiem 23.03.2016


Tieslietu ministrija, sadarbojoties ar pētījumu centru SKDS, ir veikusi sabiedrības aptauju (704 respondenti, to skaitā komersanti, tiesneši, advokāti, maksātnespējas procesa administratori) par dažādiem ar maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu saistītiem jautājumiem. Aptaujas mērķis – noskaidrot maksātnespējas procesā iesaistīto pušu pieredzi, vērtējumu un ieteikumus turpmākajai jomas attīstībai. Aptaujas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti gan politikas plānošanas dokumenta izstrādē, gan rīcības virzienu noteikšanā maksātnespējas jomas attīstībai.

2016.gada 23.martā ar jaunākā sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem tika iepazīstināti Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes dalībnieki. Konsultatīvā padome tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā apsprieda arī Tieslietu ministrijas priekšlikumus par plānotajiem rīcības virzieniem maksātnespējas jomas attīstībai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.