Budžets 21.02.2018


Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikts, ka “valsts budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm.” Valsts budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valsts politikas īstenošanai un pārvaldei.

Tieslietu ministrija īsteno valsts politiku tieslietu nozarē, tā ir valsts budžeta finansēta iestāde, līdz ar to līdzekļi Tieslietu ministrijas darba nodrošināšanai tiek paredzēti ikgadējā valsts budžeta pamatbudžeta sadaļā “Tieslietu ministrija”.

Paskaidrojuma raksts Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumam 2018.gadam

Pamatbudžeta programmu, apakšprogrammu, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam

Tieslietu ministrijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2018. gadā

Amatpersonu atalgojums ­

Informāciju par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām un to noteikšanas kritērijiem insitūcijā

Informācija par sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

 

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.