Konstatētie pārkāpumi 11.05.2020


Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7. panta sesto daļu Tieslietu ministrija informē, ka Tieslietu ministrijā saņemtā trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātā tika konstatēti un ir uzdots novērst virkni trūkumu elektroniskajā vadības sistēmā sagatavoto rīkojumu sagatavošanas procesā, tostarp atbildīgajām amatpersonām uzdots:

1) rast risinājumu iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai;

2) pilnveidot ministrijas darba kārtības noteikumus, lai normatīvi nostiprinātu pastāvošo praksi, kā elektroniskajā vadības sistēmā apstiprina rīkojumus;

3) pārskatīt procedūru, kādā veic izmaiņas elektroniskajā vadības sistēmā apstiprinātajos rīkojumos, un kārtību, kādā rīkojuma adresātu informē par veiktajām izmaiņām;

4) pārskatīt kārtību, kādā elektroniskajā vadības sistēmā ievada informāciju par rīkojumu.

__________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7. panta sesto daļu Tieslietu ministrija informē, ka Tieslietu ministrijā saņemtie trauksmes cēlēju ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem Tieslietu ministrijas padotībā esošajā iestādē veicinājuši Tieslietu ministrijas padotībā esošajā iestādē pieļauto pārkāpumu atklāšanu nodarbināto novērtēšanas procesa organizācijā, iestādes iekšējās reorganizācijas, tostarp amatu klasificēšanas procesa, plānošanā un īstenošanā, atlīdzības politikas plānošanā un īstenošanā, tostarp prēmiju apmēra noteikšanā atbilstoši ikgadējās darba izpildes novērtēšanas rezultātiem, kā rezultātā valstij nodarīts būtisks mantisks zaudējums gandrīz 75 tūkstošu euro apmērā.

Par pieļautajiem pārkāpumiem atbildīgajai amatpersonai piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata. Savukārt disciplinārlietas materiāli nosūtīti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai pārbaudes veikšanai, vai amatpersonas rīcībā ir saskatāmas Krimināllikuma 24. nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā" paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.