Izstrādes stadijā esošie projekti 27.04.2015


Sabiedrības līdzdalība tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Šobrīd spēkā ir sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

Līdzdalības veidi:

  • piedaloties starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs;
  • piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
  • iesaistoties publiskajā apspriešanā;
  • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs (piemēram, videokonferencēs un sabiedriskās domas aptaujās);
  • rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā;
  • sagatavojot atzinumu attīstības plānošanas dokumentam pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;
  • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā;
  • līdzdarbojoties politikas ieviešanā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.