Tieslietu ministrija aicina iedzīvotājus izteikt viedokli, vai sarežģītākos civillietu strīdos pusēm savu interešu pārstāvībai būtu jāizmanto advokāts 09.02.2016


Šobrīd civillietās tiesas procesos iesaistītās puses savu interešu pārstāvēšanai tiesvedības procesā var izmantot gan advokātu, gan citu pārstāvju (piemēram, paziņu, kolēģu u.tml.) pakalpojumus, vai arī neizmantot palīdzību no malas un paša spēkiem aizstāvēt savas intereses.

Lai veicinātu to, ka personas būtu atbilstošāk sagatavojušās ne tikai likumu regulējuma pārzināšanā, bet tiesvedības procesā kopumā, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi priekšlikumu, ka sarežģītākos civillietu strīdos iesaistītajām pusēm savu interešu pārstāvībai būtu jāizmanto advokāts. Saistībā ar šo priekšlikumu norisinās aktīvas diskusijas par to, vai advokātam jāpiedalās dokumentu sagatavošanā tiesai, vai tikai jāpārstāv persona tiesas sēdē, vai tomēr personai būtu atstājama izvēles brīvība. Gadījumā, ja personai pieļauj izvēles brīvību, tad šī izvēle ir tikai starp to, vai tiesā persona uzstājas pati vai to darīs advokāts un nevarēs vairs kā pārstāvi izvēlēties, piemēram, kaimiņu vai kolēģi u.tml.

Vienlaikus priekšlikums paredz to, ka personām, kuru finansiālie resursi ir ierobežoti, un kuras nevarēs atļauties apmaksāt advokātu, valsts garantētās juridiskās palīdzības ietvaros nodrošinās advokātu.

Tieslietu ministrija aicina sabiedrību paust viedokli, vai ir atbalstāms tas, ka sarežģītākās civillietās puses pārstāvētu advokāts. Viedokļa noskaidrošanai Tieslietu ministrija ir izstrādājusi aptaujas anketu.

 Aicinām aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.