Tiesu eksperti 21.06.2013


Informācija atrodama arī portālā Latvija.lv par Tiesu eksperta resertifikāciju un Tiesu eksperta sertifikāciju

Tiesu ekspertu darbība

Tiesu eksperts ir persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē un kura ir ieguvusi tiesības veikt tiesu ekspertīzes Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts vai valsts atzīts privātais tiesu eksperts, kurš tiesu eksperta tiesības atbilstošā tiesu eksperta specialitātē iegūst pēc tiesu eksperta sertifikāta saņemšanas, ko izsniedz Tiesu ekspertu padome. Tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanas kārtību nosaka 2008.gada 10.jūnija MK noteikumi Nr.427 „Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība. Tiesu ekspertu sertifikācijas pārbaudījumu pieņem sertifikācijas komisija.

Informācija par tiesu ekspertiem un tiesu ekspertīžu iestādēm

Informāciju par sertificētiem tiesu ekspertiem var atrast Tiesu ekspertu reģistrā, kas ir publisks reģistrs un, kurā ir iekļauta informācijas par visiem tiesu ekspertiem, kas darbojas valstī.

Saskaņā ar 2007.gada 13.novembra MK noteikumiem Nr.753 „Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu” tiesu ekspertīžu iestādes ir :

1. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde;
http://www.ekspertize.vp.gov.lv/

2. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienests;
www.rs.gov.lv

3. Valsts tiesu ekspertīžu birojs;
www.vteb.gov.lv

4. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs;
www.vtmec.gov.lv

5. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”.
http://www.gvva.gov.lv

Tiesu ekspertu darbību uzraugošā institūcija

Saskaņā ar 2006.gada 14.septembra „Tiesu ekspertu likumu” tiesu ekspertu darbību uzrauga un kontrolē Tiesu ekspertu padome, kas ir tiesu ekspertu pārvaldības un uzraudzības institūcija. Padome veic „Tiesu ekspertu likumā” noteiktās funkcijas, kā arī rūpējas par tiesu ekspertu profesijas prestižu.
Padomes funkcijas, uzdevumus un tiesības nosaka 2008.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.465 „Tiesu ekspertu padomes nolikums”.

Iesniegumus un pieteikumus Tiesu ekspertu padomei var nosūtīt pa pastu: Ūnijas iela 8, k-9, Rīga, LV-1084. Tālrunis uzziņām: 67517734. 
e-pasts: tiesueksperti@ta.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.