Tiesas nolēmuma legalizācija 21.06.2013


Latvija ir Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvencijas „Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu” dalībvalsts. Saskaņā ar likuma „Par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu” 3.pantu Latvijas Republikas Ārlietu ministrija uz minētā likuma pamata un saskaņā ar Konvencijas 6.pantu izdod Konvencijas 3.pantā minēto apliecinājumu „APOSTILLE”.

Saskaņā ar šo Konvenciju publiskie dokumenti ir:

  1. dokumenti, kurus izdevusi valsts varas institūcija vai amatpersona. Šie dokumenti saistīti ar valsts tiesām vai tribunāliem, ieskaitot tos dokumentus, kurus izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesu izpildītājs;
  2. administratīvie dokumenti;
  3. notariālie akti;
  4. oficiāli apliecinājumi uz dokumentiem, ko parakstījušas privātpersonas.

Oficiāli apliecinājumi par dokumenta reģistrāciju vai par faktu, ka tas ir pastāvējis noteiktā datumā, kā arī oficiāli un notariāli paraksta autentiskuma apliecinājumi.

Konvencija nav piemērojama:

  1. dokumentiem, kurus izdevuši diplomātiskie vai konsulārie darbinieki;
  2. administratīvajiem dokumentiem, kas tieši attiecas uz tirdzniecības vai muitas operācijām.

Šīs konvencijas nolūkiem legalizācija nozīmē tikai formalitāti, ar kuru tās valsts, kuras teritorijā dokuments ir jāuzrāda, diplomātiskie vai konsulārie darbinieki apliecina paraksta autentiskumu, kā arī statusu, kādā rīkojusies persona (kura parakstījusi dokumentu) un uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga identitāti. Šādos gadījumos tiek pievienots šajā Konvencijā speciāli paredzēts apliecinājums, kurš tiek uzlikts uz paša dokumenta. Šis apliecinājums var būt sastādīts tās valsts varas institūcijas oficiālajā valodā, kura to izdod. Taču virsrakstam „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” jābūt franču valodā. Šādu apliecinājumu izsniedz Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Papildus informējam, ka legalizācija atceļama arī gadījumos, ja ir noslēgti starpvalstu līgumi par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.