Nekustamo īpašumu darba grupa 31.10.2016


Lai vispusīgi un pilnvērtīgi izvērtētu priekšlikumu noteikt obligātu notariālā akta formu nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem, ar tieslietu ministra 2015. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 1-1/343 tika izveidota starpinstitūciju darba grupa. Darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas LANĪDA, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Augstākās tiesas Civillietu departamenta, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Komercbanku asociācijas, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Ekonomikas ministrijas un Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses. Papildus dalībai minētajā darba grupā tika pieaicināti arī pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Valsts zemes dienesta, biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija", Latvijas Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra", valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta.

 

Konceptuālais ziņojums "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem"

Rīkojums par dara grupas izveidi

Darba grupas sēžu protokoli: 09.11.2015  18.02.2016  14.04.2016  16.06.2016  08.09.2016

Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšlikumi

Zvērinātu advokātu biroja „Advokātu birojs Rozenfelds un partneri” atzinums „Nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumu noslēgšanas procedūra un tās ietekme uz civiltiesiskās apgrozības stabilitāti”

Valsts ieņēmumu dienesta viedoklis

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes viedoklis

Ģenerālprokuratūras viedoklis

Zvērinātu advokātu biroja „Glimstedt un partneri” ziņojumi par ierosinājuma noteikt obligātu notariāla akta formu nekustama īpašuma atsavināšanas darījumos: juridiskajiem aspektiem un nodokļu aspektiem

Ārvalstu investoru padomes Latvijā viedoklis Nr.1 un Nr.2

Latvijas darba devēju konfederācijas viedoklis

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas viedoklis

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis

Latvijas Komercbanku asociācijas viedoklis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedoklis

Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses viedoklis Nr.1 un Nr.2

Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" viedoklis

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta viedoklis

Patērētāju tiesību aizsardzības centra viedoklis

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes viedoklis

Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" viedoklis

Prezentācija par alternatīvajiem risinājuma variantiem

Prezentācija par sabiedrības aptauju

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.