Jaunumi EST


Ierosinājumi par Eiropas Kopienu Tiesas kompetences pielāgošanu Hāgas programmas ietvaros

20.11.2006 Kā sastāvdaļu Hāgas programmas stiprināšanai ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpā Eiropas Kopienu Komisija 2006. gada 28. jūnijā publicēja Paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Kopienu Tiesai par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošanu saistībā ar Tiesas kompetenci, lai nodrošinātu efektīvāku tiesisko aizsardzību (COM(2006)346)

Ievēlēts Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājs un palātu priekšsēdētāji

16.10.2006 Šī gada 9. oktobrī Vassilios Skouris uz laika posmu līdz 2009. gada 6. oktobrim atkārtoti tika ievēlēts par Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētāju. Tiesas priekšsēdētāja galvenie pienākumi ir vadīt Eiropas Kopienu Tiesas darbu, kā arī tiesas sēdes un apspriedes gadījumos, kad lietu izskata lielākie iztiesāšanas sastāvi.

Izmaiņas Pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā

04.10.2006 Šā gada 20. septembrī starpvaldību konferencē (Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju konference) Pirmās instances tiesas (turpmāk – PIT) tiesneša amatā tika apstiprināts Miro Preks (Miro PREK).

Sagatavots Eiropas Kopienu Tiesas ikgadējais ziņojums

09.08.2006 Eiropas Kopienu Tiesa ir sagatavojusi Gada ziņojumu par 2005. gadu. Tajā ir pieejami gan pārskati par Eiropas Kopienu Tiesas, Pirmās instances tiesas un Civildienesta tiesas darbu un būtiskāko judikatūru 2005. gadā, gan statistikas dati par saņemtajām lietām un to izskatīšanas ilgumu.

Noslēgusies Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu daļēja nomaiņa

13.07.2006 Šā gada 6. jūlijā starpvaldību pārstāvju konferencē Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša amatam apstiprināja Vācijas izvirzīto kandidātu Tomasu fon Danvicu (Thomas von Danwitz). T. fon Danvica amata pilnvaru termiņš būs no 2006. gada 7. oktobra līdz 2012. gada 6. oktobrim.

Izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā

28.06.2006 2006. gada 22. jūnijā starpvaldību pārstāvju konferencē Briselē Pernillas Lindas (Pernilla Lindh) vietā no zvēresta nodošana brīža līdz atlikušajam pilnvaru termiņa laikam līdz 2007. gada 31. augustam apstiprināja Nīlu Vālu (Nils Wahl).

Eiropas Kopienu Tiesai jauna interneta adrese

17.05.2006 Saistībā ar to, ka no 2006. gada 7. aprīļa ir ieviests jauns pirmā līmeņa domēns „.eu”, no 2006. gada 9. maija Eiropas Savienības institūciju un aģentūru Interneta mājas lapu un e-pasta adreses darbojas ar piedēkli „europa.eu”.

Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas tiesnešu izvirzīšana

17.05.2006 Saistībā ar to, ka Vācija līdz ES Padomes noteiktajam termiņam - šā gada 6. aprīlim - neizvirzīja apstiprināšanai savu Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša amata kandidātu pilnvaru termiņam no 2006. gada 7. oktobra līdz 2012. gada 6. oktobrim, savukārt Zviedrija Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša, bet Slovēnija Eiropas Kopienu Tiesas ģenerāladvokāta amatos no šī gada 7. oktobra izvirzīja savas līdzšinējās tiesneses Pirmās instances tiesā, šīm valstīm līdz 30. maijam ir jāizvirza kandidāti attiecīgajām t

Itālijas izvirzītie pārstāvji Eiropas Kopienu Tiesā

17.05.2006 Saistībā ar šā gada 6. aprīlī notikušo Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu daļēju nomaiņu (skatīt informāciju Izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu sastāvā), vislielākās izmaiņas dēļ Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša A. La Pergolas (A. LA PERGOLA) atkāpšanās skāra tieši Itālijas izvirzītos amatu pārstāvjus.

Izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu sastāvā

07.04.2006 2006. gada 6. aprīlī starpvaldību pārstāvju konferencē Briselē apstiprināja izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – Tiesa) tiesnešu un ģenerāladvokātu sastāvā. Saskaņā ar tiesnešu nomaiņas kārtību 2006. gada 6. oktobrī beigsies 13 tiesnešu un četru ģenerāladvokātu amata pilnvaru termiņš. Tiesā tiek iecelts viens tiesnesis no katras dalībvalsts, tādejādi šobrīd Tiesā strādā 25 tiesneši. Tiesneši amatā tiek apstiprināti uz sešiem gadiem. Tomēr lai nodrošinātu pakāpenisku tiesnešu nomaiņu, daļa

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.