Jaunumi EST


Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par deklarētās dzīvesvietas nosacījuma pamatojumu, lai varētu iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību

25.06.2015

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par deklarēto preču klasifikāciju atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras noteikumiem

03.06.2015

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par atsauces zāļu ražotāja subjektīvajām tiesībām prasīt ģenērisko zāļu reģistrācijas atcelšanu

03.06.2015

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par Lietuvas tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

03.06.2015

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par trešo valstu pilsoņu ieceļošanai Šengenas zonā nepieciešamajiem dokumentiem

03.06.2015

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par muitas parāda aprēķināšanas kārtību muitas deklarācijām, par kurās deklarētajām precēm nav veiktas, un nav iespējams veikt pārbaudes

03.06.2015

Tieslietu ministrijas skaidrojums par Eiropas Komisijas uzsākto tiesvedību par notāru pilsonības jautājumu Latvijā

24.03.2014

Eiropas Savienības Tiesa pasludina vēl vienu spriedumu par apdrošinātāja atbildības limitu attiecībā uz nemateriālo zaudējumu kompensāciju sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas ietvaros

24.03.2014

Eiropas Savienības Tiesa 2013. gada 3. oktobrī pasludināja spriedumu lietā C-267/11 P Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku, noraidot Eiropas Komisijas apelācijas sūdzību un izlemjot lietu par labu Latvijai

24.03.2014

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par apdrošinātāja atbildības limitu attiecībā uz nemateriālo zaudējumu, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušiem radiniekiem, kompensāciju sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas ietvaros

31.10.2013 Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2013. gada 24. oktobrī ir pasludinājusi spriedumu lietā C-277/12 Drozdovs.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.