Jaunumi EST


Izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu sastāvā

07.04.2006 2006. gada 6. aprīlī starpvaldību pārstāvju konferencē Briselē apstiprināja izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – Tiesa) tiesnešu un ģenerāladvokātu sastāvā. Saskaņā ar tiesnešu nomaiņas kārtību 2006. gada 6. oktobrī beigsies 13 tiesnešu un četru ģenerāladvokātu amata pilnvaru termiņš. Tiesā tiek iecelts viens tiesnesis no katras dalībvalsts, tādejādi šobrīd Tiesā strādā 25 tiesneši. Tiesneši amatā tiek apstiprināti uz sešiem gadiem. Tomēr lai nodrošinātu pakāpenisku tiesnešu nomaiņu, daļa

Valdību informē par Latvijas dalību Eiropas kopienu tiesā

28.02.2006 Ministru kabinets šodien uzklausīja Tieslietu ministrijas (turpmāk tekstā – TM) Eiropas Kopienu tiesas nodaļas sagatavoto ziņojumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Kopienu tiesas (turpmāk testā – EKT) lietās no 2004.gada 1.maija līdz 2005.gada 31.decembrim.

Ir izveidota Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

28.12.2005 No 2006. gada janvāra darbu uzsāks Eiropas Savienības Civildienesta tiesa. Jaunizveidotās tiesas ietvaros darbosies septiņi tiesneši, kuri zvērestu sakarā ar stāšanos amatā nodeva šī gada 5. oktobrī.

Iecelts tiesas sekretārs un divi palātas priekšsēdētāji

12.12.2005 2005. gada 9. novembrī septiņi jaunie Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesneši uz sešu gadu termiņu par tiesas sekretāru iecēla Valtraudu Hakenbergu (Waltraud Hakenberg).

Pieņemti grozījumi Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā

19.10.2005 Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk – Tiesa) ir pieņēmusi grozījumus Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā (publicēti Oficiālā Vēstnesī, L203/19, 4.8.2005). Tā kā pēdējā laikā bija tendence pieaugt tiesvedības ilgumam prejudiciālā nolēmuma lietās, grozījumu mērķis cita starpā bija saīsināt un vienkāršot prejudiciālā procesa norisi.

ES Padomes lēmums par grozījumiem Protokolā par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem

19.10.2005 2005.gada 3.oktobrī tika pieņemts ES Padomes lēmums Nr.2005/696/EK, Euratom, ar ko groza Protokolu par Tiesas Statūtiem, lai paredzētu nosacījumus un ierobežojumus attiecībā uz to, kā Tiesa pārskata Pirmās instances tiesas(turpmāk – PIT) lēmumus (publicēts Oficiālajā Vēstnesī, L266/60, 11.10.2005).

Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesneši nodod zvērestu un ievēl Civildienesta tiesas priekšsēdētāju

19.10.2005 2005. gada 5. oktobrī Eiropas Kopienu Tiesā Luksemburgā svinīgas sēdes laikā septiņi jaunizveidotās Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesneši nodeva zvērestu sakarā ar stāšanos amatā.

Izmaiņas Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu sastāvā

19.10.2005 2005. gada beigās amata pilnvaras noliks Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – Tiesa) tiesnesis no Dānijas Klauss Gulmans (Claus Gulmann).

Tiek izvēlēti Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesneši, kuru amata pilnvaru laiks būs trīs gadi

19.10.2005 2005. gada 12. oktobrī pamatojoties uz ES Padomes 2004. gada 2. novembra lēmumā 2004/752/EK, Euratom noteikto procedūru tika izvēlēti trīs Eiropas Savienības Civildienesta tiesneši, kuru pilnvaru laiks būs trīs gadi.

Iecelts jauns Eiropas Kopienu Tiesas galvenais ģenerāladvokāts

19.10.2005 No 2005. gada 7. oktobra par Eiropas Kopienu Tiesas galveno ģenerāladvokātu ir iecelta Kristīne Stiks-Hakla (Christine Stix-Hackl). Viņa Eiropas Kopienu Tiesas ģenerāladvokātes amatā strādā kopš 2000. gada 7. oktobra. Kristīne Stiks-Hakla ir pirmā sieviete pēdējo divdesmit piecu gadu laikā, kura ir apstiprināta šajā amatā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.