2011.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas 23.07.2013


2011.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

Nr. 1/09  Vienota sistēma strīdu izskatīšanai patentu jomā doc(doc.)
 C 155/10 Williams u.c. pret British Airways plc.
 Samaksas par ikgadējo atvaļinājumu aprēķināšanas kārtība doc(doc.)
C 327/10 Hypoteční banka a.s. pret Udo Mike Lindner
 Tiesas jurisdikcijas noteikšana doc(doc.)
C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano pret Office national de l’emploi (ONEm)  Eiropas Savienības pilsonība doc(doc.)
 C-442/09
Bablok
 Jēdziena ģenētiski modificēts organisms interpretācija doc(doc.)
C-235/09
DHL Express France
 Kopienas preču zīme doc(doc.)
C-61/11
PPU El Dridi Hassen
 Trešās valsts valstspiederīgā izraidīšanas tiesiskais regulējums doc(doc.)
C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL u.c.
 Apdrošināšanas tiesības doc(doc.)
C-283/09
Weryński
 Ar liecinieka liecību sniegšanu saistītie izdevumi doc(doc.)
C-323/09 Interflora Inc, Interflora British Unit pret Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited  Preču zīmju aizsardzība Eiropas Savienībā doc(doc.)
C-371/10
National Grid Indus
 Sabiedrības faktiskā vadības centra pārcelšana uz dalībvalsti, kas nav tās dibināšanas dalībvalsts doc(doc.)
C-375/09
Tele 2 Polska
 Dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpuma konstatēšana doc(doc.)
 Apvienotās lietas C-509/09 un C-161/10 eDate Advertising GmbH pret X un Olivier Martinez un Robert Martinez pret MGN Limited  Tiesas jurisdikcijas robežas doc(doc.)

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.