2010.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas 23.07.2013


2010.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

C-62/09
Association of the British Pharmaceutical Industry
 Medicīna doc(doc.)
C-104/09
Roca Álvarez
 Darba tiesības doc(doc.)
C-108/09
Ker-Optika
Preču brīva aprite
doc(doc.)
C-135/08
Rottmann
Eiropas Savienības pilsonība
doc(doc.)
C-149/10
Chatzi
Bērna kopšanas atvaļinājums
doc(doc.)
C-159/09
Lidl
Patērētāju tiesības
doc(doc.)
C-173/09
Elchinov
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
doc(doc.)
Apvienotās lietās C-188/10 un C-189/10
Melki un Abdeli
ES tiesību pārākums; Vīzas, patvērums un imigrācija
doc(doc.)
C-211/10
Povse
Starptautiskās privāttiesības; Bērna aizgādība un atpakaļatdošana
doc(doc.)
C-232/09
Danosa
Darba tiesības
doc(doc.)
Apvienotās lietas no C-236/08 līdz C-238/08
Google France SARL un Google Inc./Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL/Viaticum SA un Luteciel SARL un Google France SARL/Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL u.c.
Preču zīmes
doc(doc.)
C-261/09
Mantello
Eiropas apcietinājuma lēmums
doc(doc.)
C-271/08
Komisija/Vācija
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
doc(doc.)
C-310/08 Ibrahim un C-480/08 Teixeira
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās
doc(doc.)
C-325/08
Olympique Lyonnais
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās
doc(doc.)
C-340/08
M u.c.
Kopējā ārpolitika un drošības politika
doc(doc.)
C-381/08
Car Trim
Starptautiskās privāttiesības
doc(doc.)
C-398/08
P Audi/ITSB
Preču zīmes
doc(doc.)
C-399/08 P Komisija/Deutsche Post
Valsts atbalsts
doc(doc.)
C-400/10
McB.
Starptautiskās privāttiesības; Bērna aizgādības tiesības
doc(doc.)
C-407/08 P
Knauf Gips/Komisija
Konkurences tiesības
doc(doc.)
C-428/08
Monsanto Technology
Intelektuālais īpašums
doc(doc.)
C-440_08
Gielen
Uzņēmējdarbības brīvība
doc(doc.)
C-467/08
Padawan
Intelektuālais īpašums
doc(doc.)
C-515/08
Santos Palhota u.c.
Darba ņēmēju norīkošana
doc(doc.)
C-550/07 P
Akzo Nobel Chemicals un Akcros Chemicals/Komisija
Advokātu un to klientu saziņas konfidencialitātes aizsardzība
doc(doc.)
C-550/09
Kriminālprocess pret E un F.
Kopējā ārpolitika un drošības politika
doc(doc.)
C-555/07
Kücükdevici
Nediskriminācijas vecuma dēļ princips
doc(doc.)
Apvienotās lietas C-570/07 un C-571/07 Blanco Pérez un Chao Gómez
Uzņēmējdarbības brīvība
doc(doc.)

C-578/08
Chakroun

Vīzas, patvērums un imigrācija
doc(doc.)
Apvienotās lietas C-585/08 un C-144/09 Pammer un Hotel Alpenhof

Starptautiskās privāttiesības

doc(doc.)

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.