2009.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas 23.07.2013


2009.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

­1/08
Atzinums
Kopienas starptautisko attiecību tiesības doc(doc.)
­ C-166/07
Parlaments/Padome
Juridiskais pamats pirmā pīlāra ietvaros
doc(doc.)
C-411/06
Komisija/Parlaments un Padome
Juridiskais pamats pirmā pīlāra ietvaros
doc(doc.)
C-12/08
Mono Car Styling
Darba tiesības; Kolektīvā atlaišana
doc(doc.)
C-14/08
Roda Golf & Beach Resort
Starptautiskās privāttiesības
doc(doc.)
C-19/08
Petrosian u.c.
Vīzas, patvērums, imigrācija
doc(doc.)
C-32/08
FEIA
Intelektuālais īpašums
doc(doc.)
C-40/08
Asturcom Telecomunicaciones
Patērētāju tiesību aizsardzība
doc(doc.)
C-42/07
Liga Portuguesa de Futebol Profissional un Baw International
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
doc(doc.)
C-44/08
Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK u.c.
Darba tiesības; kolektīvā atlaišana
doc(doc.)
C-76/08
Komisija/Malta
Vide
doc(doc.)
C-88/08
Hütter
Darba tiesības
doc(doc.)
C-89/08 P
Komisija/Īrija u.c.
Sacīkstes princips
doc(doc.)
C-101/08
Audiolux u.c.
Vispārējie Kopienas tiesību principi
doc(doc.)
C-110/05
Komisija/Itālija
Preču brīva aprite
doc(doc.)
C-111/08
SCT Industri
Starptautiskās privāttiesības
doc(doc.)
C-115/08
ČEZ
Vispārējie Kopienas tiesību principi
doc(doc.)
C-116/08
Meerts
Darba tiesības; darbinieka atlaišana
doc(doc.)
C-123/08
Wolzenburg
Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
doc(doc.)
Apvienotās lietas C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P un C-137/07 P
Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Komisija
Konkurences noteikumi; Aizliegtās vienošanās
doc(doc.)
C-202/07 P
France Télécom SA/Eiropas Kopienu Komisija
Konkurences tiesības; dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
doc(doc.)
C-185/07
Allianz (agrāk Riunione Adriatica di Sicurta)
Starptautiskās privāttiesības

doc(doc.)
Apvienotās lietas C-171/07 un C-172/07
Apothekerkammer des Saarlandes u.c.
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
doc(doc.)
C-169/07
Hartlauer
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
doc(doc.)
C-168/08
Hadadi
Starptautiskās privāttiesības
doc(doc.)
C-165/08
Komisija/Polija
Vide
doc(doc.)
Apvienotās lietas C-155/08 un C-157/08 X
un Passenheim-van Schoot
Pakalpojumu sniegšanas brīvība; kapitāla brīva aprite
doc(doc.)
C-142/05
Mickelsson un Roos
Preču brīva aprite
doc(doc.)
C-141/08 P
Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Padome
Vispārējie Kopienas tiesību principi
doc(doc.)
C-133/08
ICF
Starptautiskās privāttiesības

doc(doc.)
C-204/08
Rehder
Starptautiskās privāttiesības

doc(doc.)
C-205/06
 Komisija/Austrija un C-249/06 Komisija/Zviedrija
Kopienas starptautisko attiecību tiesības
doc(doc.)
C-222/07
Uteca
Konkurences tiesības; valsts atbalsts
doc(doc.)
C-228/06
Soysal un Savatli
Kopienas starptautisko attiecību tiesības
doc(doc.)
C-240/07
Sony Music Entertainment
Intelektuālais īpašums
doc(doc.)
C-243/08
Pannon GSM
Patērētāju tiesību aizsardzība
doc(doc.)
C-254/08
Futura Immobiliare u.c.
Vide
doc(doc.)
Apvienotās lietās C-261/07 un C-299/07 VTB-VAB
Patērētāju tiesību aizsardzība
doc(doc.)
Apvienotās lietas C-261/08 un C-348/08
Zurita García un Choque Cabrera
Vīzas, patvērums, imigrācija
doc(doc.)
C-301/06
Īrija/ Parlaments un Padome
Juridiskais pamats pirmā pīlāra ietvaros
doc(doc.)
C-301/07
PAGO International
Intelektuālais īpašums
doc(doc.)
C-311/06
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Brīvība veikt uzņēmējdarbību; Personu brīva pārvietošanās
doc(doc.)
C-318/07
Persche
Kapitāla brīva aprite

doc(doc.)
C-319/07 P 3F/Komisija
Konkurences tiesības; Valsts atbalsts
doc(doc.)
C-345/06
Heinrich
Vispārējie Kopienas tiesību principi
doc(doc.)
C-357/07
TNT Post UK
Nodokļi
doc(doc.)
C-358/08
Aventis Pasteur
Patērētāju tiesību aizsardzība
doc(doc.)
C-385/07 P
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Komisija
Konkurences tiesības; Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
doc(doc.)
C-394/07
Gambazzi
Starptautiskās privāttiesības
doc(doc.)
Apvienotās lietas C-402/07 un C-432/07 Sturgeon u.c., kā arī Böck un Lepuschitz
Transports

doc(doc.)
C-421/07 Damgaard
Patērētāju tiesības; Reklāma
doc(doc.)
C-429/07 X BV
Konkurences noteikumi
doc(doc.)
C-445/06
Danske Slagterier
Dalībvalstu ārpuslīgumiskā atbildība
doc(doc.)
Apvienotās lietas C-445/07P un C-455/07 P Komisija/Ente per le Ville Vesuviane
Prasības atcelt tiesību aktu pieņemamības nosacījumi
doc(doc.)
C-465/07 Elgafaji
Vīzas, patvērums, imigrācija doc(doc.)
C-478/07 Budĕjovický Budvar
Lauksaimniecība doc(doc.)
C-480/06 Komisija/Vācija
Publiskais iepirkums doc(doc.)
C-489/07 Messner
Patērētāju tiesību aizsardzība doc(doc.)
Apvienotās lietas C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P un C-519/06 P GlaxoSmithKline/Komisija
Konkurences noteikumi; aizliegtās vienošanās
doc(doc.)
C-518/06 Komisija/Itālija
Brīvība veikt uzņēmējdarbību; pakalpojumu sniegšanas brīvība doc(doc.)
C-523/07 A
Starptautiskās privāttiesības doc(doc.)
C-531/07 Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft
Preču brīva aprite
doc(doc.)
C-544/07 Rüffler
Eiropas Savienības pilsonība doc(doc.)
C-573/07 Sea
Publiskais iepirkums doc(doc.)

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.