2006. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas 23.07.2013


2006. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

C-217/05
Confederaciόn Española de Empresarios de Estaciones de Servicio pret Compañía Española de Petrόleos SA
Konkurences tiesības
docC217-05 Confederacion Espanola
C-306/05
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) pret Rafael Hoteles SA
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
docC306-05 Sociated General
C-5/05
Staatsecretaris van Financien pret B.F Joustra
Brīva preču kustība
docC5-05 Joustra
C-145/04 un C-300/04
Spānija pret Apvienoto Karalisti un Eman un Sevinger

Tiesības kandidēt un vēlēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās
docC145-04 un C300-04 Spānija pret AK u.c.
C-13/05
Sonia Chacon Navas pret Eurest Colectividades SA
Invaliditātes jēdziens docC13-05 Navas
C-540/03
Eiropas Parlaments pret Eiropas Savienības Padomi
Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos docC540-03 Parlaments pret Padomi
C-173/03
Traghetti del Mediterraneo SpA pret Itālijas Republiku
Valsts atbildība docC-173/03 Traghetti
C-459/03
Eiropas Kopienu Komisija pret Īrijas Republiku
Dalībvalstu tiesības izmantot šķīrējtiesas, kas izveidotas saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju docC459-03 Komisija pret Iriju
C-372/04
Yvonne Watts pret Bedford Primary Care Trust un Secretary of State for Health
Sociālais nodrošinājums docC372-04 Watts
C-423/04
Sarah Margareth Richards pret Secretary of State for Work and Pensions
Nediskriminācija docC423-04 Richards
EKT atzinums
1/03
Kopienas kompetence slēgt jauno Lugāno konvenciju par jurisdikciju un tiesas spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās doc Atzinums Lugano konvencija
C-244/04
Eiropas Kopienu Komisija pret Vāciju
Pakalpojumu sniegšanas brīvība doc C244-04 Komisija pret Vaciju
C-344/04
International Air Transport Association un European Low Fares Airline Association
pret
Department for Transport
Regula par kompensācijām un atbalstu gaisa satiksmes pasažieriem docC344-04 IATA

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.