Cits


Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Preču zīmju reģistrācijas pieteikuma un pēcreģistrācijas procedūru noteikumi” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 26.septembrim)

16.09.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.146 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību”” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 25.septembrim)

12.09.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Patentu likumā” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 18.septembrim)

05.09.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis”” izstrādes procesā (līdz 2019. gada 18.septembrim)

05.09.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 20. augustam)

02.08.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Karatiesu likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 13. augustam)

29.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 12. augustam)

29.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā izstrādes procesā (līdz 2019.gada 6.augustam)

23.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 4. augustam)

19.07.2019

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"" (līdz 2019. gada 29. jūlijam)

16.07.2019

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.