2003. gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas 23.07.2013


2003.gada nozīmīgāko spriedumu anotācijas

C-322/01
Deutscher Apothekerverband eV pret 0800 DocMorris NV, Jacques Waterval
Medikamentu tirdzniecība dažādās valstīs, piedāvājot Internetā un nosūtot pa pastu doc Deutscher Aporheketverband
C-215/01
Staadsanwaltschaft Augsburg beim Amtsgericht Augsburg pret Brubo Schnitzer
Prasība reģistrēties amatniecības reģistrā, ja ārvalstu uzņēmums vēlas sniegt amatniecības pakalpojumus doc Schnitzer
T-16/02
Audi AG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju
Apzīmējuma “TDI” kā Kopienas preču zīmes reģistrācija doc Audi TDI
C-283/01
Shield Mark BV pret Jostu Kistu
Skaņas kā Kopienas preču zīme doc Shield Mark
C-278/01
Eiropas Komisija pret Spāniju
Finanšu sankcijas pret dalībvalsti par Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma neizpildi doc Komisija pret Spāniju

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.