Attālināta dalība sapulcēs un pulcēšanās ierobežojumi 15.04.2020


Likums “Grozījumi Komerclikumā”, kas stājās spēkā šā gada 22.martā paredz SIA dalībniekiem un AS akcionāriem (turpmāk – dalībnieki) tiesības piedalīties dalībnieku sapulcēs attālināti, t.i., vai nu balsojot pirms sapulces vai klātienes sapulcei pieslēdzoties ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Minētais likums paredz arī trešo attālinātās dalības veidu – pilnīgi virtuāla dalībnieku sapulce, taču šādā veidā dalībnieku sapulci var noturēt tikai tad, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.

Atbilstoši grozījumiem likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas stājās spēkā šā gada 5.aprīlī, arī biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedriem ir piešķirtas tiesības piedalīties biedru kopsapulcē attālināti, t.i., balsojot pirms sapulces vai klātienes sapulcei pieslēdzoties ar elektroniskās saziņas līdzekļiem.

         

Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, paziņojumā par dalībnieku (biedru) sapulces sasaukšanu obligāti ir jānorāda dalībnieka (biedra) tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti. Vienlaikus paziņojumā būtu ietverams aicinājums dalībniekiem (biedriem) sapulcē neierasties klātienē, bet piedalīties attālināti – balsojumu nododot pirms sapulces vai sapulcei pieslēdzoties ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Dalībnieku (biedru) pienākums būtu maksimāli izmantot iespējas neapmeklēt dalībnieku (biedru) sapulci klātienē, bet piedalīties un balsot tajā attālināti. Taču, ja kāds no dalībniekiem (biedriem) ierodas uz sapulci klātienē, viņam nevar tikt liegta ieeja sapulces norises vietā. Šajā gadījumā gan kapitālsabiedrībai (biedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai), gan pašam dalībniekam (biedram) ir pienākums ievērot visus noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.

Vienlaikus jāuzsver, ka paziņojuma nosūtīšana par dalībnieku (biedru) sapulces sasaukšanu un sapulces norises vietas nodrošināšana, kā arī atsevišķu dalībnieku (biedru) piedalīšanās sapulcē klātienē nav uzskatāma par valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumu, jo minētās darbības ir pielīdzināmas darba pienākumu veikšanai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.