Cits


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 14. aprīlim)

30.03.2020

Statistika

25.03.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 1. aprīlim)

18.03.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta "Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums" izstrādes procesā līdz 2020. gada 20. martam

04.03.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam "Būvju klasifikācijas noteikumi" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 17. martam)

03.03.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu par finansējuma pārdali no 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" uz 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķi "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" izstrādes procesā (līdz 2020.gada 21.februārim)

07.02.2020

Eiropas Savienības Tiesas departaments

03.02.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru"" izstrādes procesā (līdz 2020.gada 7.februārim)

27.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 3. februārim)

21.01.2020

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” un likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” izstrādes procesā (līdz 2020.gada 29.janvārim)

14.01.2020

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.