Vienotu darbību uzsāk LR Patentu valde un Patentu tehniskā bibliotēka 06.01.2005


Šī gada sākumā apvienotas divas Tieslietu ministrijas padotības iestādes - LR Patentu valde un Patentu tehniskā bibliotēka un tās uzsākušas vienotu darbību.

Patentu tehniskā bibliotēka izveidota kā Patentu valdes struktūrvienība “Patentu tehniskā bibliotēka”, tādējādi īstenojot Tieslietu ministrijas izstrādāto plānu par abu iestāžu darba un līdzekļu izlietojuma optimizāciju. Patentu valde līdz ar to pārņem visas Patentu tehniskās bibliotēkas līdzšinējās tiesības un saistības. No šī gada sākuma abām institūcijām ir vienots štatu saraksts, grāmatvedība, personāldaļa un informācijas tehnoloģiju nodaļa.

Īstenojot apvienošanās plānu, abas iestādes kopīgi realizējušas jau pirmo projektu – Patentu informācijas centra atvēršanu Rēzeknē. Šogad tāds pats informācijas centrs tiks atvērts Ventspilī, bet 2006. gadā – Liepājā un Jelgavā.

Līdzšinējā Patentu tehniskās bibliotēkas vadītāja Agnese Buholte ar Ministru Kabineta šā gada 4. janvāra lēmumu iecelta par Patentu valdes direktora vietnieci Patentu tehniskās bibliotēkas jautājumos.

Līdz šim Patentu valde un Patentu tehniskā bibliotēka kā juridiski pastāvīgas iestādes pēc būtības darbojās ar vienu un to pašu mērķi – rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, tomēr tām nebija kopīgas rīcības programmas, tās darbojās, pēc Agneses Buholtes vārdiem, uz “savstarpēji labu attiecību pamata”.
 
Veicot vispārēju ministrijas un tās padotības iestāžu optimizāciju, pieņemts lēmums Patentu valdi un Patentu tehnisko bibliotēku apvienot. To lielā mērā noteikusi arī Eiropas Patentu organizācijas (EPO), kā dalībvalsts ir arī Latvija, prakse – Latvija ir vienīgā valsts, kur rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācija līdz šim norisinājusies atsevišķi no informācijas sniegšanas par patentiem. Saskaņā ar EPO deklarāciju, patentu informācija ir viens no rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas stūrakmeņiem, līdz ar to nav pamatojuma abus šos procesus organizēt atsevišķi.

Abu institūciju atsevišķās darbības cēloņi meklējami Latvijas vēsturē. Patentu valde tika izveidota 1920. gadā un darbojās līdz 1940. gadam. Pēc Padomju režīma ieviešanas visas rūpnieciskās īpašumtiesības pārgāja Padomju Savienībai, līdz ar to iestāde, kas nodarbojas ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, vairs nebija nepieciešama. 1949. gada 31. oktobrī tika izveidota tagadējā Patentu bibliotēka, kas tolaik darbojās ar  nosaukumu “Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka”. Tā uzglabāja autoru apliecības – Padomju iekārtas alternatīvas patentiem – kā arī ārvalstu patentus. Latvijā atradās otrais lielākais patentu dokumentu krājums Padomju Savienībā.

1992. gadā tika atjaunota Patentu valde, kas, saskaņā ar statūtiem, pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju tiesiskajai aizsardzībai; veic izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju ekspertīzi, izsniedz tos aizsargājošos patentus un apliecības, kārto attiecīgos valsts reģistrus.
 
Patlaban Patentu tehniskajai bibliotēkai ir valsts nozīmes speciālās bibliotēkas statuss, bibliotēkā ir 27 miljonu eksemplāru liels krājums. Tā ir arī pirmā bibliotēka Latvijā, kas saņēmusi akreditācijas apliecību nesen uzsāktajā Latvijas bibliotēku sistēmas akreditācijā. Patlaban Patentu tehniskās bibliotēkas arhīva speciālisti veic pētījumu par izgudrojumu darbību Latvijā no 1920. – 1940. gadam. 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.