Valdība akceptē grozījumus likumā „Par tiesu varu” 22.02.2005


Otrdien, 22. februārī, Rīgā Ministru kabinets akceptēja grozījumus likumā "Par tiesu varu", precizējot tiesu priekšsēdētāju pienākumus, tiesneša amata kandidātu stažēšanās kārtību, kā arī papildinot likumu ar jaunām normām par Tiesu informatīvo sistēmu.

Tieslietu ministrija (TM) izstrādājusi grozījumus likumā, jo šobrīd spēkā esošajā likuma redakcijā ir daudz neprecizitāšu, vairākas normas ir zaudējušas savu aktualitāti un nedarbojas. Izstrādātajā likumprojektā iekļautas arī tās normas, kuras praktiski dzīvē jau tiek īstenotas, bet nav skaidri noregulētas likumā.

Grozījumi likumā paredz izslēgt no likuma lietu izskatīšanas pamatprincipus, kuri ir iekļauti procesuālajos likumos, tādējādi novēršot tiesību normu kolīzijas. Likums tiek papildināts ar normu par izmeklēšanas tiesnešiem, kuri paredzēti Kriminālprocesa likumprojektā. Likumprojektā tiek precizētas rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka un apgabaltiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka funkcijas un kompetence tiesas administrēšanā, kā arī viņu iecelšana amatā.

Tiks precizēta norma par tiesneša amata kandidāta stažēšanās laiku un paredzēts, ka atkārtoti kandidēt uz tiesneša amatu iepriekš kandidējusi persona varēs tikai pēc viena gada.

Likumprojektā tiek precizēts Tiesu administrācijas statuss un funkcijas, bet no likuma tiek izslēgta nodaļa par tiesu sistēmai piederīgām iestādēm, jo bāriņtiesas, pagasttiesas un dzimtsarakstu nodaļas ir pašvaldību izveidotas iestādes.

Tāpat likumā tiks precizēta norma par tiesneša prēmēšanu, kā arī tiks noteiktas tiesnesim paredzētās sociālās garantijas – atvaļinājums bez mēneša amatalgas saglabāšanas un pārcelšanas pabalsts, ja tiesnesis tiek pārcelts darbā uz citu apvidu.

Projekts paredz likumu papildināt ar jaunu nodaļu "Tiesu informatīvā sistēma", kā arī nosaka deleģējumu Ministru kabinetam līdz šā gada 1.jūlijam izstrādāt likumprojektu par tiesnešu izdienas pensijām.

Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.