Tieslietu speciālistus informē par ES iepriekšējo nolēmumu procedūru 25.02.2005


24. un 25. februārī Rīgā notiek Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas biroja (TAIEX) rīkots seminārs Latvijas tiesu sistēmas un tieslietu jomas speciālistiem, kur tiek skaidrotas iespējas un tiesības, ko Latvijas tiesām sniedz iepriekšējo (prejudiciālo) nolēmumu procedūra.

Iepriekšējo nolēmumu procedūra ir viens no instrumentiem, ar kā palīdzību tiek īstenota Kopienu tiesību harmonizācija. Iepriekšējo nolēmumu procedūra paredz nacionālo tiesu tiesības vērsties Eiropas Kopienas Tiesā, lai iegūtu attiecīgu Kopienu tiesību normu interpretāciju vai atbildi par to spēkā esamību.

Ar šīs procedūras palīdzību tiek panākta Kopienu tiesību vienāda piemērošana visās dalībvalstīs.

Seminārā piedalās Latvijas tiesu tiesneši, ģenerālprokuratūras un ministriju darbinieki. Semināru vada četri eksperti no Somijas, Vācijas un Austrijas, kas skaidro procedūras noteikumus saskaņā ar ES tiesību aktiem, kā arī stāsta par savu valstu pieredzi un praktiskajiem jautājumiem šīs procedūras piemērošanā.

Seminārā piedalās semināra vadītājs Somijas Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis  Heiki Kaninens (Heikki Kanninen); Austrijas Administratīvās tiesas tiesnesis Martins Kolers (Martin Kohler); Vācijas Federālās administratīvās tiesas tiesnesis Mihaels Groepers (Michael Groepper); Vācijas Frankfurtes Darba tiesas tiesnesis Horstpeters Krepels (Horstpeter Kreppel) un Eiropas Kopienu tiesas pārstāvis Juris Rudevskis.

Šādi semināri tiek rīkoti visām jaunajām un topošajām dalībvalstīm, lai harmonizētu ES tiesu praksi.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.