Tieslietu ministrijas vadība ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vadību pārrunā savstarpējas sadarbības iespējas 07.01.2005


Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis ceturtdien tikās ar Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes dekānu Kasparu Balodi un Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītāju Ringoldu Balodi, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības iespējas.

Tikšanās laikā LU un Tieslietu ministrijas pārstāvji pārrunāja ministrijas iespējas nodrošināt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentiem prakses vietas. LU pārstāvji izteica priekšlikumu, ka Tieslietu ministrija un tās padotības iestādes varētu nodrošināt prakses vietas aptuveni 150 studentiem. Ministrija janvāra mēnesī izvērtēs, cik daudz prakses vietas varētu atvēlēt studentiem, jo jau februārī studentiem sākas prakse.

Tieslietu ministrijas pārstāvji izteica priekšlikumu piedāvāt LU diplomdarbu tēmas ministrijai interesējošās jomās, sniedzot studentiem informatīvu atbalstu diplomdarbu izstrādē. Savukārt LU pārstāvji izteica priekšlikumu valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā iekļaut arī ministrijas pārstāvjus, jo tajās jābūt pārstāvētiem juristu nākamajiem darba devējiem un ministrija ir viens no LU Juridiskās fakultātes studiju beidzēju darba devējiem.

Ministrijas pārstāvji arī izteica priekšlikumu LU pārstāvjiem izveidot pastāvīgu ministrijas un LU mācībspēku sadarbību attiecībā uz ministrijas sagatavoto projektu ekspertīzi un konceptuālu risinājumu izstrādi.

Ministrijas un LU pārstāvji detalizētāk izvērtēs abpusēji izteiktos priekšlikumus un vienošanos par konkrētu sadarbību iecerēts panākt aptuveni triju mēnešu laikā.

Tieslietu ministrija 2002.gadā noslēdza sadarbības līgumu ar četrām augstskolām – LU, Latvijas Policijas akadēmiju, Biznesa augstskolu „Turība” un Baltijas krievu institūtu, bet ministrija pašlaik pārskata sadarbību ar augstskolām, jo vēlas panākt konkrētākas vienošanās par savstarpēju sadarbību.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.