Tieslietu ministrija un īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts sadarbosies publisko reģistru savietojamības un pieejamības nodrošināšanā 17.02.2005


Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa ceturtdien tikās ar īpašu uzdevumu ministru elektroniskās pārvaldes lietās Jāni Reiru, kuras laikā vienojās par sadarbību valsts iestāžu uzturēto publisko reģistru savietojamības un pieejamības nodrošināšanā.

Tikšanās laikā īpašu uzdevumu ministru elektroniskās pārvaldes lietās Jānis Reirs uzsvēra, ka viens no viņa galvenajiem uzdevumiem ir panākt publisko reģistru savstarpēju savietojamību, lai iedzīvotājiem būtu iespējams informāciju atrast vienuviet.

J.Reirs ierosina veidot starpinstitucionālu darba grupu, kas nodarbotos ar risinājumu izstrādi publisko reģistru savietojamības un pieejamības nodrošināšanā un kurā būtu pārstāvēta arī Tieslietu ministrija. Minētā darba grupa nodarbotos gan ar tehnoloģisku, gan juridisku risinājumu izstrādi.

Tieslietu ministre pauda atbalstu īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās iniciatīvai, sakot, ka valsts veidotie un uzturētie publiskie reģistri jāpadara daudz pieejamāki iedzīvotājiem un atbalstīja īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās iniciatīvu.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāts elektroniskā formā sagatavoto normatīvo aktu publisko pieejamību, jo ministri piekrīt uzskatam, ka vismaz vienam elektroniskās informācijas avotam, kurā pieejami normatīvie akti, jābūt bez maksas. Tieslietu ministrija jau ir uzsākusi darbu pie šī jautājuma atrisināšanas.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.