Tieslietu ministrijā saņemto iesniegumu skaits kopš 2000. gada palielinājies gandrīz trīs reizes 20.01.2005


Laika posmā no 2000. gada Tieslietu ministrijā saņemto iedzīvotāju iesniegumu un sūdzību skaits palielinājies gandrīz trīs reizes – ja 2000. gada laikā ministrijas kanceleja saņēma 803 iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, tad 2004. gadā šis skaitlis bija 2159. Iesniegumu skaits 2004. gadā stipri palielinājies arī salīdzinājumā ar 2003. gadu, kad kopējais sūdzību un iesniegumu skaits bija tikai 1516.

Iesniegumu un sūdzību skaita palielināšanos ministrija vērtē pozitīvi – tas palīdz identificēt un novērst nepilnības iestāžu darbā, kā arī liecina par iedzīvotāju tiesiskās apziņas attīstību.

2004. gada 1. februārī stājās spēkā Administratīvā procesa likums, kas daudz precīzāk nosaka iedzīvotāju tiesības, valsts un privātpersonas savstarpējās attiecības. Sūdzību skaita palielināšanās saistīta arī ar ministrijas padotības iestāžu skaita palielināšanos – katrā padotības iestādē neapmierinātās iedzīvotāju sūdzības var tikt pārsūdzētas ministrijā, gan ar to, kā izplatās informācija par iespēju rakstīt iesniegumus Tieslietu ministrijai. Daudz iesniegumu saistīti ar sūdzībām par tiesu darbu, ko raksta ar tiesnešu lēmumiem neapmierināti iedzīvotāji. Liels iesniegumu skaits saņemts arī no ieslodzītajiem – par viņuprāt netaisnīgu attieksmi no cietumu administrācijas puses, daudz iesniegumu pēdējā gada laikā saņemts par Valsts Zemes dienesta rīcību un zvērinātu tiesu izpildītāju darbu.

Palielinājies arī iesniegumu skaits ar lūgumu sniegt atzinumu par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.

Kopumā gadā saņemto dokumentu skaits ministrijā no 2000. gada palielinājies no 9985 uz 15 335. Dokumentu aprites paplašināšanās saistīta arī ar citu ministriju izstrādāto tiesību aktu skaita palielināšanos. Ja 2000. gadā saskaņošanai TM saņēma 1622 tiesību aktu projektus, 2004. gadā to skaits sasniedza 3294. Ministriju izstrādāto tiesību aktu aprites palielināšanās galvenokārt saistīta ar iestāšanās procesu Eiropas Savienībā, kā arī Valsts pārvaldes likuma ieviešanu. Pēdējā laikā daudz normatīvo aktu veltīti Administratīvā procesa likuma normu ieviešanai.

Gandrīz nemainīgā apjomā saglabājies rīkojumu skaits par pamatdarba jautājumiem – 2000. gadā to bija 507, bet 2004. gadā – 438. Nedaudz pieaudzis rīkojumu par personālu skaits – 2003. gadā tas bija 1669., bet 2004. – 1782.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.