Tieslietu ministrijā pagājušā gada otrajā pusgadā samazināta personāla mainība 28.02.2005


Tieslietu ministrijā (TM) 2004. gada otrajā pusgadā, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, apturēta un pat samazināta personāla mainība, 2002. gadā tā bija 29%, 2003. gadā - 29,6%, bet 2004. gada 2. pusgadā - tikai 18,4%.

2004. gada 1. pusgadā personāla mainība bija salīdzinoši augsta – 47,9%, tomēr tas skaidrojams ar 2004. gada pirmajā pusgadā notikušo ministrijas reorganizāciju un ar to saistīto vairāku ministrijas darbinieku pāriešanu uz Tieslietu ministrijas jaunizveidoto padotības iestādi Tiesu administrāciju.

TM šī gada sākumā strādāja 151 darbinieki, no kuriem 71 bija valsts civildienesta ierēdņi un 80 – darbinieki.

TM strādā 48 darbinieki, kas šeit nostrādājuši trīs un vairāk gadus, no tiem 25 ir ierēdņi.
 
77,5 % jeb 117 personas no kopējā strādājošo skaita ministrijā ir sievietes, bet 34, jeb apmēram 22,5% - vīrieši.

Vidējais Tieslietu ministrijas darbinieku vecums ir 34 gadi, visvairāk ir darbinieku vecumā no 21 līdz 25 gadiem – 58 darbinieki. Nākamā lielākā vecuma grupa ministrijā ir no 26 gadiem līdz 30 gadiem, tajā ietilpst 31 darbinieks. Vecumā no 31 gada līdz 35 gadiem ministrijā ir 12 darbinieki, vecumā no 36 gadiem līdz 40 gadiem – 14 darbinieki, vecumā no 41 gada līdz 50 gadiem – 8 darbinieki, vecumā no 51 gada līdz 60 gadiem – 14 darbinieki, bet vecumā no 61 gada līdz 70 gadiem – 12 darbinieki. Vismazāk darbinieku TM ir vecuma grupā virs 71 gada – 2 darbinieki.

Tieslietu ministrijas darbinieki savu kvalifikāciju 2004. gadā paaugstinājuši, apmeklējot gan Valsts administrācijas skolas organizētos kursus, gan arī iesaistoties dažādās mācību programmās un semināros Latvijā un ārzemēs. Populārāko Valsts administrācijas skolas kursu vidū pagājušajā gadā bijis kurss “Valsts pārvaldes iekārtas likums”, „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”, kā arī kursi biznesa programmu sistēmā „Apvārsnis”.

Mācību braucienos un darba komandējumos uz ārzemēm 2004.gadā devās 49 darbinieki.

Ministrijas darba kvalitāte atspoguļojas tās īstenotajās funkcijās, kas izriet no personāla profesionalitātes. Ministrijas personālam jābūt augsti kvalificētam, labi izglītotam (juridiskā vai ekonomiskā izglītība), ar spējām orientēties valsts tiesību sistēmā. Veicot darbinieku atlasi, īpaša uzmanība tiek veltīta pretendenta kvalifikācijai, analizējot sasniegto un nosakot iespējamās mācību vajadzības. 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.