Tieslietu ministre valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” direktoram izsaka rājienu 20.01.2005


Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa pēc iepazīšanās ar pārbaudes rezultātiem par valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācijas” darbu, atzinusi, ka „Maksātnespējas administrācijas” direktors Aldis Gobzems nav pienācīgi pildījis savus amata pienākumus, organizējot un vadot valsts aģentūras darbu, tāpēc trešdien viņam izteica rājienu.

Pārbaudi par valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācijas” darbu ministres uzdevumā veica Tieslietu ministrijas amatpersonas.

Pārbaudē atzīts, ka valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” vajadzēja savlaicīgi aktualizēt jautājumu par to, ka 2004.gada 31.decembrī, spēku zaudēs norma, ka maksātnespējīga uzņēmuma vienam darbiniekam maksimālā prasījuma summa (naudas summa, kuru palicis parādā maksātnespējīgais darba devējs), ko var izmaksāt „Maksātnespējas administrācija”, ir 1000 latu.

Ministrijas amatpersonas pārbaudē atzinušas, ka valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” vajadzēja pienācīgi izvērtēt riskus saistībā arī darbinieku prasījumu limita atcelšanu un rīkoties, nepieciešamības gadījumā sniedzot attiecīgus priekšlikumus Tieslietu ministrijai normatīvo aktu grozīšanā.

Pārbaudē uzsvērts, ka „Maksātnespējas administrācijai” kā darbinieku prasījumu fonda līdzekļu turētājai, vajadzēja savlaicīgi informēt ministriju par iespējamo nespēju nodrošināt savu uzdevumu izpildi maksātnespējīgu darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanā saistībā ar pašas valsts aģentūras ministrijai paustajām bažām, ka minētās normas atcelšanas rezultātā varētu palielināties mēģinājumi izkrāpt naudu no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Tādējādi „Maksātnespējas administrācijas” direktors nav veicis nepieciešamos priekšdarbus attiecīgās normas spēkā stāšanās iespējamām sekām.

Bez tam, ministrijas amatpersonas pārbaudē konstatējušas, ka valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” 2004.gadā nav iesniegusi ministrijai attiecīgu normatīvā akta projektu, lai saņemtu papildus finanšu līdzekļus maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai.

Līdz ar to ministrijas amatpersonas pārbaudē secināja, un tam arī piekrīt tieslietu ministre Solvita Āboltiņa, ka valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” direktors Aldis Gobzems nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, organizējot un vadot valsts aģentūras darbu.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.