Tieslietu ministre piektdien apmeklēja Reliģisko lietu pārvaldi 07.01.2005


Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa piektdien apmeklēja Reliģisko lietu pārvaldi. Ministre iepazinās ar Reliģisko lietu pārvaldes darbu un ar tās priekšnieka vietas izpildītāju Olgu Zeili pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar baznīcas un valsts attiecību sakārtošanu.

Zeile informēja ministri par to, ka Reliģisko lietu pārvalde izveidojusi jaunu reliģisko organizāciju datu bāzi, kas ļauj daudz vieglāk kontrolēt reliģisko organizāciju reģistru. Līdz ar to Reliģisko lietu pārvaldei ir lielākas iespējas operatīvi iegūt informāciju par jebkuru reģistrētu reliģisko organizāciju.

Reliģisko lietu pārvaldei jaunā datu bāze arī atvieglo darbu jaunu reliģisko organizāciju reģistrēšanā, jo iespējams ātri atklāt, vai par jaunu uzdotā reliģiskā organizācija jau nav reģistrēta.

Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kura likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietās, pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos jautājumus, seko valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā un izsaka priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos līgumos reliģijas jomā garantēto cilvēktiesību pārkāpumus un tos veicinošos apstākļus.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.