Tieslietu ministre lūdz valdību piekrist VZD ģenerāldirektora pārcelšanai citā amatā 07.01.2005


Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa piektdien iesniedz valdībai lēmumprojektu par Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektora Gunta Grūbes pārcelšanu Lauku atbalsta dienesta Atbalsta departamenta direktora vietnieka amatā, kas pašlaik ir vakants. Iecerēts, ka valdība par piekrišanu Grūbes pārcelšanai lems jau nākamnedēļ.

Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa cer, ka valdība atbalstīs ministrijas sagatavoto lēmumprojektu. Pēc Grūbes pārcelšanas amatā VZD ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs saskaņā ar likumu būs viņa vietnieks Vitolds Kvetkovskis. Jauna VZD ģenerāldirektora atrašanai Tieslietu ministrija izsludinās atklātu konkursu.

„Neapšaubāmi Grūbes kunga ieguldījums Latvijas zemes politikas izveidē, privatizācijas un īpašumu pārreģistrācijas jomā ir nozīmīgs, tāpēc uzskatu, ka viņam būtu jādod iespēja turpināt darboties šajā jomā. Tomēr Valsts zemes dienestam nepieciešams jauns, enerģisks vadītājs, kas spētu to pārveidot par mūsdienu prasībām atbilstošu valsts pārvaldes iestādi,”uzskata ministre.

Pēc sarunas ar Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoru tieslietu ministre secinājusi, ka iestādes vadītājs līdz šim ļoti maz uzmanības pievērsis personālvadības jautājumiem, kas radījis negatīvu gaisotni iestādē, kavējot sekmīgu dienesta darbību un mazinot sabiedrības uzticību VZD. Tāpat pēdējo gadu laikā pret VZD ģenerāldirektoru ierosinātās disciplinārlietas apliecina, ka iestādē un ārpus tās ģenerāldirektors nerealizē labas pārvaldības principu.

2003. gadā ierosināta disciplinārlieta par ilgstošu Valsts zemes dienesta prettiesisku bezdarbību, kā rezultātā VZD ilgstoši nepieņēma lēmumus par divu nekustamo īpašumu robežu (kuras viens no īpašniekiem bija patvaļīgi iznīcinājis) konstatēšanu, tādējādi ilglaicīgi turpinot aizskart viena zemes īpašnieka tiesības lietot savu nekustamo īpašumu.

Pērn ierosināta disciplinārlieta par to, ka VZD prettiesiski ilgstoši (kopš 1998.gada) savā darbībā izmantoja pašas iestādes noteikto pakalpojumu cenrādi, kas nebija saskaņots ar attiecīgām ministrijām. 2004.gadā ierosināta disciplinārlieta arī par to, ka Grūbe prettiesiski atteicās izpildīt tiesas spriedumu, kurš stājies likumīgā spēkā, kā arī disciplinārlieta par atteikšanos izvērtēt savā pakļautībā esoša struktūrvienības vadītāja, kurš bija pieņēmis prettiesiskus lēmumus, atbildību amatam.

Arī Valsts zemes dienesta darbinieku vēstulēs aktualizētās problēmas saistītas ar nesakārtoto normatīvo aktu bāzi un aizkavēto, mūsdienu prasībām atbilstoša, zemes pārvaldības institucionālā modeļa izveidi, kā arī Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora Grūbes spēju nodrošināt pieņemto lēmumu izskaidrošanu Valsts zemes dienesta darbiniekiem, argumentējot un pamatojot to lietderību, pamatotību un likumību.

Tāpat arī Tieslietu ministrijas ierosinātajā dienesta pārbaudē secināts, ka Valsts zemes dienesta darbību reglamentējošie normatīvie akti neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem, un, ka vairāki Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora rīkojumi mērniecības sektorā ir zaudējuši spēku vai ir prettiesiski, savukārt izdarītie grozījumi Lielrīgas reģionālās nodaļas nolikumā atzīstami par nelietderīgiem, tādēļ atceļami.

Līdz ar to Tieslietu ministrija lūdza Valsts civildienesta pārvaldi (VCP) informēt par vakantajām ierēdņu amata vietām, kas atbilstu Grūbes amata rangam un amatā iegūtajai pieredzei un prasmēm. Viena no vakancēm bija Lauku atbalsta dienestā, kas piekrita Grūbes pārcelšanai amatā.

Savukārt Grūbe nepiekrita pārcelšanai amatā, uzskatot, ka piedāvātais amats neatbilst viņa pašlaik ieņemamā amata rangam. Ministre tomēr uzskata, ka Grūbes pārcelšana ir labas pārvaldības ieviešanas interesēs, tāpēc, saņemot VCP piekrišanu, lūdz arī valdību piekrist Grūbes pārcelšanai Lauku atbalsta dienesta Atbalsta departamenta direktora vietnieka amatā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.