Tieslietu ministre informē par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē nolemto 13.10.2005


Ceturtdien, 13.oktobrī noslēdzās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēde Luksemburgā. Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa informē par ES ministru padomes sēdē nolemto attiecībā uz Tieslietu ministrijas kompetences jautājumiem.

S.Āboltiņa informē, ka ES ministru padomē netika pieņemts gala lēmumus par Ietvarlēmuma projektu par datu saglabāšanu un uzglabāšanu saistībā ar noteikumiem par publiski pieejamiem elektroniskajiem komunikāciju pakalpojumiem vai datiem par publiskiem sakaru tīkliem noziedzīgu nodarījumu un kriminālpārkāpumu, ieskaitot terorismu, prevencijas, izmeklēšanas, atklāšanas un apsūdzības celšanas mērķiem (turpmāk – Ietvarlēmuma projekts par datu saglabāšanu).

Ministre informē, ka ministru padomē notika diskusijas gan par minētā dokumenta formu, gan saturu. Daļa dalībvalstu uzskata, ka lēmums par datu glabāšanu būt jāpieņem nevis Ietvarlēmuma, bet direktīvas formā.

Tāpat turpinājās diskusijas par Ietvarlēmuma projekta saturu – par to, vai un cik lielā apjomā valstīm būtu jākompensē izdevumi saistībā ar datu uzglabāšanu komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem; cik garam būtu jābūt datu glabāšanas termiņam; vai, cik lielā apjomā, un uz cik ilgu laiku būtu nepieciešams saglabāt informāciju par nesekmīgiem savienojumiem; un par internetā notikušās saziņas datu saglabāšanas apjomiem.

„Diskusija par datu glabāšanu bija konstruktīva. Tika izmantoti gan politiski, gan juridiski argumenti. No vienas puses ir jautājums par mūsu drošību un terorisma apkarošanu, no otras – jautājums par cilvēktiesībām un par datu aizsardzību. Starp šiem problēmjautājumiem ir jāturpina meklēt kompromiss,” atzina ministre.

Padome nolēma, ka galīgais lēmums par datu saglabāšanu ir jāpieņem līdz gada beigām. Līdz ar to pastāv iespēja, ka ES prezidējošā valsts, Lielbritānija, novembrī varētu sasaukt ārkārtas Tieslietu un iekšlietu ministru padomi, lai pieņemtu galīgo lēmumu jautājumā par datu glabāšanu.

S.Āboltiņa informē, ka padomē netika pieņemti galīgie lēmumi par Eiropas Komisijas priekšlikumu Ietvarlēmumam par Eiropas pierādījumu orderi, lai kriminālprocesa ietvaros iegūtu priekšmetus, dokumentus un informāciju, un par līguma slēgšanu starp ES, Islandi un Norvēģiju par nodošanas procedūrām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandi un Norvēģiju. Ministre informē, ka galīgie lēmumi attiecībā uz šiem jautājumiem netika pieņemti, jo atsevišķu dalībvalstu delegācijām bija konceptuāla un redakcionāla rakstura iebildumi. Līdz ar to ekspertu līmenī ES dalībvalstis turpinās meklēt kompromisu šajos jautājumos.

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome akceptēja regulas projektu par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras izveidošanu. Padome akceptēja Prezidentūras priekšlikumu jautājumā par pierādījumiem, kas nosaka, ka attiecībā uz pierādījumiem tiek izmantota vienota pieeja, kas paredzēta regulas projektā - Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumam nav jāpievieno pierādījumu kopijas, bet jāsniedz detalizēts to apraksts.

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēde Luksemburgā notika no 12. līdz 13.oktobrim. Tajā ministres S.Āboltiņas vadībā piedalījās arī Tieslietu ministrijas delegācija.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.