Tieslietu ministre apmeklē Datu valsts inspekciju 13.01.2005


Ceturtdien, 13. janvārī, tieslietu ministre Solvita Āboltiņa iepazīšanās vizītē apmeklēja Tieslietu ministrijas pārraudzības iestādi, Datu valsts inspekciju (DVI).

Tikšanās laikā ar DVI direktori Signi Plūmiņu un viņas vietnieku Ilgvaru Tīsu tieslietu ministre pārrunāja DVI darbību, aktualitātes, problēmas un nākotnes attīstības perspektīvas.

Tieslietu ministre ar DVI vadību pārrunāja inspekcijas tiesisko statusu, jo Eiropas Komisija norādījusi, ka DVI lēmumu pieņemšanā nedrīkst ietekmēt izpildvara.
 
Tāpat ministre Solvita Āboltiņa ar DVI vadību pārrunāja informācijas atklātības likuma ievērošanas uzraudzību, kas ir viena no DVI funkcijām.

DVI direktore Signe Plūmiņa informēja, ka pašlaik notiek Pasaules bankas finansēts projekts, kura ietvaros noskaidro līdzīgu likumu īstenošanas  praksi citās valstīs, lai pēc tam piedāvātu priekšlikumus Latvijas informācijas atklātības likuma uzlabošanai. DVI vadība atzina, ka pašlaik likumu ir iespējams dažādi interpretēt, piemēram, attiecībā uz informācijas publiskošanu par prēmiju izmaksāšanu valsts vai pašvaldību amatpersonām.

„Es personīgi uzskatu, ka informācijai par prēmiju izmaksām konkrētām amatpersonām, protams, ievērojot viņu tiesības uz personas fizisko datu aizsardzību, būtu jābūt publiski pieejamai, jo nauda prēmiju izmaksām nāk no nodokļu maksātājiem,” pauda ministre, izsakot cerību, ka likumā tas ar laiku tiks skaidri nodefinēts un nebūs interpretāciju iespēju.

Tāpat DVI vadība informēja tieslietu ministri arī par pārējām inspekcijas darbības sfērām, tostarp fizisko personu datu aizsardzības ievērošanas uzraudzību.

DVI ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kuras uzdevums ir kontrolēt un uzraudzīt valstī personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, kontrolēt informācijas sistēmu drošības prasību ievērošanu personas datu apstrādes sistēmās, un reģistrēt personas datu apstrādes sistēmas, izveidojot vienotu personas datu apstrādes sistēmu reģistru. 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.