Piesaka grozījumus likumā "Par tiesu varu" 14.10.2004


Šobrīd spēkā esošajā likumā "Par tiesu varu" ir daudzas neprecizitātes, vairākas normas ir zaudējušas savu aktualitāti un nedarbojas, līdz ar to ir izstrādāts likumprojekts, kurš redakcionāli precizē, svītro liekās un iekļauj likumā normas, kuras praktiski dzīve tiek īstenotas, bet nav skaidri noregulētas likumā.

Grozījumi likumā paredz izslēgt no likuma lietu izskatīšanas pamatprincipus, kuri ir iekļauti procesuālajos likumos, tādējādi novēršot tiesību normu kolīzijas. Likums tiek papildināts ar normu par izmeklēšanas tiesnešiem, kuri paredzēti Kriminālprocesa likumprojektā. Likumprojektā tiek precizētas rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka un apgabaltiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka funkcijas un kompetence tiesas administrēšanā, kā arī viņu iecelšana amatā.

Tiek precizēta norma par tiesneša amata kandidāta stažēšanās laiku un paredzēts, ka atkārtoti kandidēt uz tiesneša amatu iepriekš kandidējusi persona varēs tikai pēc viena gada.

Likumprojektā tiek precizēts Tiesu administrācijas statuss un funkcijas. No likuma tiek izslēgta nodaļa par tiesu sistēmai piederīgām iestādēm, jo bāriņtiesas, pagasttiesas un dzimtsarakstu nodaļas ir pašvaldību izveidotas iestādes.

No likuma tiek izslēgts 108.pants, jo visas tieslietu ministra funkcijas ir atrunātas citos likuma pantos, līdz ar to šāda norma likumā nav nepieciešama.

Likumprojektā tiek precizēta norma par tiesneša prēmēšanu, kā arī tiek noteiktas tiesnesim paredzētās sociālās garantijas – atvaļinājums bez mēneša amatalgas saglabāšanas un pārcelšanas pabalsts, ja tiesnesis tiek pārcelts darbā uz citu apvidu.

Projekts paredz likumu papildināt ar 23.nodaļu "Tiesu informatīvā sistēma", kā arī nosaka deleģējumu Ministru kabinetam līdz 2005.gada 1.jūlijam izstrādāt likumprojektu par tiesnešu izdienas pensijām.

Projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu un ģimenes lietu, Iekšlietu, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā, Ģenerālprokuratūrā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts kancelejā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.