Notiks starptautiska konference par intelektuālo īpašumu jaunajās ES dalībvalstīs 05.04.2005


Š.g. 6.-7. aprīlī Rīgā, Reval Hotel Latvija telpās notiks Patentu valdes organizētā starptautiskā konference „Intelektuālais īpašums jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs”, kurā piedalīsies augsta līmeņa starptautisko intelektuālā īpašuma organizāciju pārstāvji, tai skaitā Eiropas Patentu iestādes prezidents Alens Pompidū (Alain Pompidou) un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektors Kamils Idris (Kamil Idris).

Konferenci ar uzrunu atklās ministru prezidents Aigars Kalvītis un tieslietu ministre Solvita Āboltiņa.

Konferences laikā ministru prezidents Aigars Kalvītis un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas ģenerāldirektors Kamils Idris parakstīs Latvijas Republikas valdības un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas saprašanās memorandu, kas nostiprinās Latvijas institūciju un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas savstarpēju sadarbību.

Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa: „Šī foruma uzdevums ir iespējami vispusīgi iztirzāt attīstības īpatnības un problēmas jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī konkrēti Baltijas valstīs intelektuālā īpašuma jomā. Esmu pārliecināta, ka šīs konferences dalībnieki, izklāstot savas atziņas un diskutējot par uzstādītajām tēmām, sniegs vērtīgu ieguldījumu un jaunus stimulus intelektuālā īpašuma attīstībai un tam būs liela nozīme, gan paaugstinot mūsu sabiedrības informētību par intelektuālā īpašuma jomu, gan paplašinot intelektuālā īpašuma lomu tautsaimniecībā, gan pilnveidojot tiesisko vidi, kas aptver intelektuālo īpašumu, stimulē to un sniedz tā attīstībai vajadzīgās garantijas.”

Konferences mērķis ir pieredzes apmaiņa starp Eiropas Savienības veco un jauno dalībvalstu intelektuālā īpašuma ekspertiem par patentu iestāžu lomu un intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi valsts ekonomiskajos procesos.

„Visā pasaulē rūpnieciskā īpašuma, tais skaitā izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu, savlaicīga aizsardzība nodrošina valstij lielus budžeta ienākumus, līdz ar to veicinot valsts attīstību un ekonomisko izaugsmi. Latvijai ir svarīgi pārņemt citu ES dalībvalstu labāko praksi un strādāt pie šīs jomas attīstības”, uzsver Patentu valdes direktors Zigrīds Aumeisters.

Konferencē ar lekcijām uzstāsies arī Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Infrastruktūras pakalpojumu un inovāciju veicināšanas nodaļas direktors Vladimirs Josifovs (Vladimir Yossifov), Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas ģenerālsekretāra vietnieks Mihails Brunners (Michael Brunner), Eiropas Patentu organizācijas prezidents Rolands Grosenbahers (Roland Grossenbacher), kā arī eksperti no Francijas, Lietuvas Čehijas, Vācijas, Polijas, Lielbritānijas, Austrijas, Zviedrijas, Īrijas, Portugāles, Somijas, Ungārijas, Spānijas, Nīderlandes, Dānijas, Norvēģijas, Slovākijas un Latvijas.

2005. gada 15. martā Saeima ratificēja Eiropas Patentu konvenciju, bet 24. martā akceptēja pievienošanos Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktam.

Pasākuma programma

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.