Notiks konference „Eiropas civiltiesību diena Latvijā” 12.10.2005


Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi jau otro gadu organizē Eiropas civiltiesību dienas pasākumu Latvijā. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā arī šogad Tieslietu ministrija 2005.gada 21.oktobrī organizē konferenci „Eiropas civiltiesību diena Latvijā”, kuras mērķauditorija būs Latvijas tiesneši un tiesnešu palīgi.

Eiropas civiltiesību dienas pasākums Eiropas Savienībā ir izvērsies par vērtīgu tradīciju, kas motivē Eiropas Savienības dalībvalstis kļūt par aktīviem informācijas izplatītājiem par Kopienas instrumentiem civiltiesību un komerctiesību jomā, uzsver TM Starptautiskās tiesiskās sadarbības departaments.

Konferences dienas kārtībā iekļauti jautājumi saistībā ar dažādiem Kopienas instrumentiem civiltiesību un komerctiesību jomā. Konferencē tiks izskatītas tēmas par esošajiem Eiropas Savienības tiesiskajiem instrumentiem tiesiskās sadarbības jomā civillietās un komerclietās, par to efektīvas un veiksmīgas piemērošanas perspektīvām un turpmāko attīstību Eiropas Savienībā brīvības, drošības un taisnīguma telpā.

Tiks izskatītas tādas tēmas kā, piemēram, maksātnespējas procedūras, Eiropas izpildu raksts nepastrīdētiem prasījumiem, spriedumu atzīšana un izpildīšana civillietās un komerclietās, tiesu pārrobežu sadarbība civillietās un komerclietās.

Konferencē uzstāsies paši tiesneši, paužot savu skatījumu par attiecīgā Kopienas instrumenta piemērošanu, akadēmiķi, kā arī Tieslietu ministrijas pārstāvji, kas informēs par aktuālākajiem notikumiem saistībā ar Kopienas instrumentiem civiltiesību un komerctiesību jomā. Tiks sniegta informācija par grozījumiem, kas saistībā ar Eiropas Savienības Padomes regulu piemērošanu Latvijas tiesību sistēmā veikti nacionālo tiesību aktos.

Konference „Eiropas civiltiesību diena Latvijā” notiks Tiesu nama konferenču zālē, Abrenes ielā 3, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.15, konferences sākums plkst. 9.45. Konferences darba valoda – latviešu valoda.
    


KONFERENCES PROGRAMMA

9:15 –  9:45 Dalībnieku reģistrācija un kafija

9:45 – 10.00 Konferences atklāšana;
tieslietu ministre Solvita Āboltiņa

10:00 – 10:30 Ārvalstu elements no ģimenes tiesiskajām attiecībām izrietošo civillietu izskatīšanā un nolēmumu izpildē;
Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Imants Fridrihsons

10:30 – 11:00 Tiesu pārrobežu sadarbība civillietās un komerclietās;
Rīgas Centra rajona tiesas tiesnesis Raimonds Buls

11:00 – 11:30 Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām piemērošana Latvijas tiesību sistēmā;
Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta juriskonsulte Daiga Saleniece

11:30 – 12:00 Prejudiciālu nolēmumu pieņemšana Eiropas Kopienu tiesā civillietās un komerclietās;
Rīgas Juridiskās augstskolas lektore Sandija Novicka

12:00 – 13:00 Pārtraukums un kafijas pauze

13:00 – 13:45 Spriedumu atzīšana un izpildīšana civillietās un komerclietās;
Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta direktora vietniece Dagnija Palčevska

13:45 – 14:15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Regulas (EK) Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildu rakstu neapstrīdētiem prasījumiem, piemērošana Latvijā;
Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta juriskonsulte Irēna Sarule

14:15 – 14:45 Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts „Par maksājuma rīkojuma Procedūru izveidošanu”;
Tieslietu ministrijas tieslietu padomnieks Sandris Laganovskis

14:45 – 15:00 Konferences noslēgums;
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.