Laulību varēs slēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā 14.04.2005


Piektdien, 15. aprīlī, stāsies spēkā jaunais Civilstāvokļa aktu likums, kas aizstās 1993. gadā pieņemto likumu Par civilstāvokļa aktiem. Likums noteiks, ka laulības varēs izsludināt un slēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Līdz šim pieteikumu laulības noslēgšanai varēja iesniegt pēc laulāto vai viņu vecāku dzīvesvietas.

Jaunais likums nosaka, ka, reģistrējot bērnu, vairs netiks izsniegti divi dokumenti - dzimšanas apliecība un zīme. Dzimšanas zīmē nebija norādīta bērna izcelšanās. Turpmāk šāda dzimšanas zīme vairs netiks izsniegta, jo tai nav praktiska pielietojuma.

Civilstāvokļa aktu likumā paredzēts, ka miršanas apliecībā ētisku apsvērumu dēļ vairs netiks rakstīts nāves cēlonis. Šāda atzīme būs tikai miršanas reģistrā.

Pēc likuma spēkā stāšanās par dzimtsarakstu nodaļas vadītāju varēs būt Latvijas pilsonis, kuram ir augstākā izglītība un kura personiskās un profesionālās īpašības atbilst šim amatam. Līdz šim augstākā izglītība nebija obligāts priekšnoteikums.

Turpmāk civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, reģistru un paraugus, kuri tiek izsniegti pamatojoties uz reģistru ierakstiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņus, kā arī dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi noteiks ar Ministru kabineta noteikumiem. Līdz šim to darīja Tieslietu ministrs ar instrukciju.

2005. gada 7. aprīlī stājās spēkā grozījumi Civillikumā, kas nosaka, ka noslēdzot laulības vairs nav jāuzrāda dzimšanas apliecība un medicīniskā izziņa par veselības stāvokli. Šobrīd jāuzrāda tikai pase un dokuments, kas apliecina iepriekšējās laulības, ja tāda ir bijusi, šķiršanu vai laulātā miršanas faktu.

Grozījumi nosaka arī to, ka var laulāt bez iepriekšējas izsludināšanas, ne tikai ja līgavainis dodas kara gaitās, bet arī līgava dodas pildīt militārus uzdevumus.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Civillikumā turpmāk atļauju par bērnu adopciju uz ārvalstīm dos bērnu un ģimenes lietu ministrs.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.