J. Bordāns: Efektīva tiesu vara ir mūsu kopīgs mērķis 28.11.2019


Trešdien, 27. novembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Latvijas Tiesnešu biedrības prezidentu Juri Siliņu un biedrības valdes pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt aktuālos jautājumus un sadarbību, lai veicinātu kopīgo mērķu – efektīvs tiesu darbs Latvijā – sasniegšanu.

Tieslietu ministrs tikšanās laikā uzsvēra: “Lai tiesu vara varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un kalpot sabiedrībai, visiem iesaistītajiem ir jāsadarbojas. Dialogs ar tiesnešiem ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgas sadarbības nodrošināšanai. Vienlaikus tiesu vara sevī neietver tikai tiesu, bet ir cieši saistīta arī ar prokuratūras un policijas darbu, tādējādi, tikai visām iesaistītajām pusēm darbojoties kopā, mēs varam būt maksimāli efektīvi, un efektīvai tiesu varai ir jābūt mūsu visu kopīgam mērķim.”

Tāpat J.Bordāns Latvijas Tiesnešu biedrību aicināja aktīvi iesaistīties, identificējot šķēršļus efektīvam tiesu darbam, kā arī aicināja vērsties Tieslietu ministrijā, lai šādos gadījumos būtu iespējams kopīgi rasts labāko risinājumu.

Tikšanās laikā Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents J. Siliņš atzina, ka biedrība ir gatava iesaistīties dažādu attīstības iniciatīvu apspriešanā, kā arī sniegt savu ieguldījumu problēmjautājumu identificēšanā un analīzē. Atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Tieslietu ministriju.

Abas puses tikšanās laikā atzīmēja, ka mērķis ir kopīgs – profesionāla un spēcīga tiesu vara, kurai sabiedrība uzticas, un apliecināja gatavību kopīgam darbam šī mērķa sasniegšanai.

Tikšanās ietvaros tika pārrunāti arī advokātu noslodzes, kriminālprocesa efektivitātes un procesa dalībnieku disciplinēšanas jautājumi, kā arī piespiedu atvešanas piemērošanas problēmas.

 

 

 

 

 

Alise Dārzniece

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv  

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.