Izstrādāts apcietinājumā turēšanas likums 20.10.2005


Valsts sekretāru sanāksmē šodien tika izskatīts likumprojekts par kārtību, kādā persona tiek turēta apcietinājumā.

Pašlaik apcietinājuma izpildes kārtību reglamentē Ministru kabineta 2003.gada aprīlī izdotie Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi, bet Latvijas Republikas Satversmes tiesa savā 2002.gada 22.oktobra spriedumā atzīmēja, ka Satversmes 111. pantā noteiktajām personas pamattiesībām var noteikt ierobežojumus tikai demokrātiskā valstī pieņemamā veidā, tas ir - ar likumu.

1.oktobrī stājās spēkā Kriminālprocesa likums un tajā noteikts, ka apcietinājumā turēšanas kārtību nosaka īpašs likums. Tādējādi Kriminālprocesa likums nosaka deleģējumu izdot šādu atsevišķu likumu.
Šā likuma mērķis ir noteikt apcietinājuma izpildes kārtību, apcietināto personu tiesisko statusu un valsts iestāžu kompetenci apcietinājuma izpildē.

Saskaņā ar likuma projektu, apcietinājuma izpildes pamats ir izmeklēšanas tiesneša lēmums vai tiesas nolēmums par apcietinājuma piemērošanu. Apcietināmais ir persona, kurai izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa ir noteikusi apcietinājumu kā drošības līdzekli kriminālprocesa nodrošināšanai. Apcietinājumu izpilda izmeklēšanas cietumā vai citā brīvības atņemšanas iestādē izveidotā izmeklēšanas nodaļā. Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumus apstiprinās Ministru kabinets.

Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas un Iekšlietu ministrijai, īpašu uzdevumu m ministram sabiedrības integrācijas lietās, Ģenerālprokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Valsts kancelejai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.