Izstrādāti noteikumi par juridiskās palīdzības reģistru 13.10.2005


Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 13.oktobrī, tika izskatīts noteikumu projekts par juridiskās palīdzības reģistru.

Juridiskās palīdzības reģistra mērķis ir nodrošināt informācijas uzskaiti par juridiskās palīdzības piešķiršanu, atteikumiem to piešķirt un juridiskās palīdzības sniedzējiem, uzglabāšanu un izmantošanu. Noteikumu projektā noteikta reģistra izmantošanas kārtība un definētas iestādes, kuras var izmantot reģistrā iekļauto informāciju.

Reģistra izveide ļaus pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām saņemt informāciju par juridiskās palīdzības sniedzējiem, kuri noslēguši juridiskās palīdzības līgumu.

Saskaņā ar noteikumu projektu reģistra pārzinis un turētājs būs Juridiskās palīdzības administrācija, kura nodrošinās reģistrā iekļautās informācijas ticamību, aktualizēšanu, glabāšanu un izmantošanu.

Reģistrā tiks iekļauta informācija par palīdzības sniedzēju un saņēmēju, par juridiskās palīdzības piešķiršanu, par atteikumu piešķirt juridisko palīdzību, kā arī ziņas par izlietotajiem naudas līdzekļiem, piedzītajiem un atmaksātajiem naudas līdzekļiem.

Kā paredz noteikumu projekts, reģistrā iekļauto informāciju varēs saņemt pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, prokuratūras un tiesas iestādes – pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesu nolēmumu izpildei; valsts un pašvaldību iestādes, ja šādas tiesības tām paredzētas likumā; kā arī personas, kurām nepieciešama informācija zinātniskiem vai statiskiem pētījumiem, kā arī citas personas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus informācijas saņemšanai.

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 28.panta 2.daļā Ministru kabinetam doto deleģējumu.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Bērnu un ģimenes lietu, Iekšlietu, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes ministrijai, īpašu uzdevumu ministram elektroniskās pārvaldes lietās, īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās, Ģenerālprokuratūrai. Latvijas Pašvaldību savienībai, Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei, Valsts kancelejai.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.