Izskatīta zvērinātu tiesu izpildītāja disciplinārlieta 12.06.2020


Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2020. gada 10. jūnija sēdē izskatīja ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2020. gada 13. maija lēmumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par profesionālās ētikas normu pārkāpšanu, ārkārtējās situācijas laikā pieprasot parādniekam iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus iesniegumus un apliecinātas konta izdrukas, kā arī turpinot naudas līdzekļu piedziņu no parādnieka konta, neņemot vērā parādnieka sniegto informāciju, ka šajā kontā tiek ieskaitīti naudas līdzekļi, uz kuriem nevar vērst piedziņu.

Disciplinārlietu komisija secināja, ka zvērināta tiesu izpildītāja lūgums parādniekam iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus iesniegumus un apliecinātas konta izdrukas ārkārtējās situācijas laikā nav uzskatāms par profesionālās ētikas normu pārkāpumu.

Vienlaikus disciplinārlietu komisija secināja, ka parādnieks zvērinātam tiesu izpildītājam bija sniedzis informāciju par kontu, kurā atrodas naudas līdzekļi, uz kuriem nevar vērst piedziņu. Minētie iesniegumi nebija noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai tos varētu atzītu par dokumentiem ar juridisko spēku, proti, iesniegumi nebija parakstīti ne pašrocīgi, ne ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegti, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).

Konkrētajos apstākļos, kad valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija, komisijas ieskatā zvērināta tiesu izpildītāja rīcība, neņemot vērā parādnieka sniegto informāciju un turpinot naudas līdzekļu piedziņu, liecina par profesionālās ētikas normu pārkāpumu.

Disciplinārlietu komisija, uzklausot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos mutvārdu paskaidrojumus, izvērtējot izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, zvērināta tiesu izpildītāja vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, uzskatīja, ka konkrētajā gadījumā zvērinātam tiesu izpildītājam nav piemērojams disciplinārsods, bet lēmums nosūtāms Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, lai tā izskaidrotu zvērinātam tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.