Diskutē par morālā kaitējuma atlīdzināšanas pamatiem 18.02.2005


Piektdien, 18. februārī, Tieslietu ministrijā notika diskusija par jaunu morālā kaitējuma atlīdzināšanas pamatu iekļaušanu Civillikumā. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, tiesām, advokatūras, prokuratūras, Valsts kancelejas un citām institūcijām.

Lai gan Latvijas Republikas Satversmes 92.pants paredz, ka “ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu”, šobrīd, ar atsevišķiem izņēmumiem, Civillikums skaidri neparedz iespēju personai prasīt atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu. Diskusijas dalībnieki apsprieda Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”, kas paredz tiesības cietušajam prasīt no aizskārēja taisnīgu kompensāciju par prettiesiskas darbības rezultātā nodarītu morālo kaitējumu. Īpaša uzmanība tika pievērsta iespējai atbrīvot personu no pierādīšanas nastas gadījumos, kad viņš vai viņa tuvinieki ir noziedzīgā nodarījumā cietušie.

Lai arī Latvijas tiesību sistēmas pilnveidošana ar tik būtisku jauninājumu nav viegls uzdevums, tomēr diskusijas dalībnieki uzskatīja, ka ir nepieciešams pilnveidot Civillikumā ietverto regulējumu par morālā kaitējuma kompensāciju atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.