Būs pieejami līdz 2000. gadam pasludināto Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu tulkojumi latviešu valodā 04.04.2005


Lai iepazīstinātu Latvijas institūcijas un iedzīvotājus ar Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) spriedumos noteiktajiem principiem, Tulkošanas un terminoloģijas centrs (TTC) uzsācis tulkot līdz 2000. gada 31. decembrim pasludinātos nozīmīgākos EKT spriedumus. Spriedumu teksti, tos iepriekš saskaņojot ar Tieslietu ministriju, tiks pakāpeniski ievietoti TTC tīmekļa lapā www.ttc.lv.

Šobrīd TTC tīmekļa lapā jau ievietots 21 sprieduma tulkojums, kopā iecerēts pārtulkot 869 spriedumus, kas iekļauti EKT izveidotajā līdz 2000. gada 31. decembrim pasludināto nozīmīgāko spriedumu sarakstā.

Šajos spriedumos noteiktie principi ir būtiski Kopienas tiesību interpretācijā un vienveidīgā piemērošanā Latvijas iestādēs un tiesās. Spriedumu latviskie tulkojumi ir ļoti nozīmīgi Latvijas iedzīvotājiem un institūcijām, jo Eiropas Savienības tiesību sistēmā, kura ir uzskatāma par unikālu, salīdzinājumā ar Latvijā pastāvošo romāņu-ģermāņu tiesību sistēmu daudz lielāka nozīme ir precedentam, proti, tiesas lēmumam katrā atsevišķā gadījumā.

Latvijas pārstāve Eiropas Kopienu Tiesā Esmeralda Balode uzsver: “Ne visi Eiropas Savienības tiesiskās kārtības principi ir ietverti Eiropas Savienības tiesību aktos, tāpēc, lai izprastu Eiropas Savienības tiesisko regulējumu specifiskos gadījumos, ir svarīgi zināt, kā EKT piemērojusi un interpretējusi tiesību normas citos līdzīgos gadījumos”.

Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, kad latviešu valoda kļuva par vienu no ES oficiālajām valodām, EKT nodrošina jauno spriedumu tulkošanu un oficiālu publicēšanu atsevišķā „EKT Ziņotājā” latviešu valodā. Papildus tam Tieslietu ministrijas EKT nodaļa regulāri sagatavo nozīmīgāko jauno Tiesas spriedumu anotācijas. Tām ir informatīvs raksturs, un to mērķis ir palīdzēt gūt pārskatu par ES tiesību aktualitātēm.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.