Informācija presei


Bijušās VZD ģenerāldirektores rīcību izvērtēs arī tiesībsargājošās iestādes

Bijušās VZD ģenerāldirektores rīcību izvērtēs arī tiesībsargājošās iestādes

11.05.2020 Pret VZD ģenerāldirektori ierosinātās disciplinārlietas materiāli nosūtīti arī pārbaudes veikšanai tiesībsargājošajām iestādēm.
Iedzīvotāji arī ārkārtējās situācijas laikā aktīvi vēršas tiesās

Iedzīvotāji arī ārkārtējās situācijas laikā aktīvi vēršas tiesās

06.05.2020 Ārkārtējās situācijas laikā tiesu darba organizācija ir pielāgota valstī noteiktajiem piesardzības un drošības pasākumiem, arvien plašāk izmantojot digitālās tehnoloģijas un noturot tiesas sēdes attālinātajā režīmā. Tieslietu ministrijas apkopotā tiesu darba statistika liecina, ka ārkārtējās situācijas laikā nav mazinājies tiesās saņemamo prasības pieteikumu apmērs.
J.Bordāns aicina uzklausīt uzņēmēju viedokļus par specializētas Ekonomisko lietu tiesas izveidi

J.Bordāns aicina uzklausīt uzņēmēju viedokļus par specializētas Ekonomisko lietu tiesas izveidi

05.05.2020 Gan Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), gan Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) atgādina, ka ir būtiski “veicināt tiesu sistēmas darba efektivitāti un kvalitāti, nodrošinot turpmāku tiesu un tiesnešu specializāciju konkrētu lietu kategoriju izlemšanā.”
J.Bordāns: PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšanas komisija turpina darbu pie zaudējumu kompensācijas prasības sagatavošanas saskaņā ar starptautiskajā praksē pastāvošajiem standartiem

J.Bordāns: PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšanas komisija turpina darbu pie zaudējumu kompensācijas prasības sagatavošanas saskaņā ar starptautiskajā praksē pastāvošajiem standartiem

05.05.2020 Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (Komisija) turpina mērķtiecīgu Saeimas 2005. gada 12. maija deklarācijas "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu” izpildi.
Kā tieslietu sistēma tiek galā ar krīzi? Pieredze un secinājumi (II)

Kā tieslietu sistēma tiek galā ar krīzi? Pieredze un secinājumi (II)

05.05.2020 LV portālam: ILONA LINDE, Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece funkciju jautājumos; IRINA ĻITVINOVA, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore; ILONA SPURE, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece, ģenerāle
Kā tieslietu sistēma tiek galā ar krīzi? Pieredze un secinājumi (I)

Kā tieslietu sistēma tiek galā ar krīzi? Pieredze un secinājumi (I)

30.04.2020 LV portālam: RAIVIS KRONBERGS, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs; ANDRIS MUNDA, Tiesu administrācijas direktors; SANTA SAUSIŅA, valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle; INETA BALDIŅA, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora p. i.
J.Bordāns: OECD Pretkorupcijas darba grupas izteikto rekomendāciju izpildē būtiska loma būs Ģenerālprokuratūrai un nākamajam ģenerālprokuroram

J.Bordāns: OECD Pretkorupcijas darba grupas izteikto rekomendāciju izpildē būtiska loma būs Ģenerālprokuratūrai un nākamajam ģenerālprokuroram

28.04.2020 Otrdien, 28. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas un citu atbildīgo iestāžu izstrādāto pasākumu plānu, lai izpildītu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas darba grupas veiktajā Latvijas 3. fāzes novērtējumā izteiktās rekomendācijas – to mērķis stiprināt Latvijas spējas atklāt un izmeklēt pārrobežu korupciju un ar to saistītos noziegumus (naudas atmazgāšana, finanšu noziegumi, tostarp ar grāmatvedību saistītie pārkāpumi).
Atbalstīti likumprojekti Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, ratificēšanai

Atbalstīti likumprojekti Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, ratificēšanai

28.04.2020 Otrdien, 28. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos likumprojektus, kas paredz nodrošināt Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām (Konvencija), ratificēšanu un Latvijas nacionālā regulējuma atbilstību Konvencijai. Konvenciju Latvijas vārdā 2018. gada 22. februārī parakstīja tieslietu ministrs.
Pirmā publiskā patentu datubāze Latvijā

Pirmā publiskā patentu datubāze Latvijā

28.04.2020 Patentu valde atklāj pirmo publisko patentu datubāzi, sniedzot iespēju ikvienam meklēt un iegūt informāciju par Latvijā patentētiem izgudrojumiem, spēkā esošiem patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem. Iegūsti informāciju ātri, vienkārši un bez maksas!
Bordāns: savlaicīgas un koordinētas rīcības rezultātā no Vācijā dzīvojošas ģimenes izņemtie bērni ir nonākuši radinieku aprūpē Latvijā

Bordāns: savlaicīgas un koordinētas rīcības rezultātā no Vācijā dzīvojošas ģimenes izņemtie bērni ir nonākuši radinieku aprūpē Latvijā

24.04.2020 TM ir panākusi divu no Vācijā dzīvojošas ģimenes izņemto bērnu nonākšanu radinieku aprūpē Latvijā. Ar Vācijas tiesas lēmumu par bērnu aizbildņiem ir iecelti viņu vecvecāki. Abi bērni jau ir Latvijā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.