Informācija presei


Pieņem Valsts probācijas dienesta nolikumu

27.12.2005 Šodien valdība pieņēma jaunu Valsts probācijas dienesta (turpmāk tekstā - VPD) nolikumu, kurā noteiktas dienesta funkcijas, uzdevumi, struktūra un kompetence, kā arī Valsts probācijas dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtība atbilstoši Valsts probācijas dienesta likumā noteiktajam.

Divas reizes gadā būs jāinformē par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām

27.12.2005 Iekšlietu ministrijai, Finanšu ministrijai un Ģenerālprokuratūrai divas reizes gadā būs jāsniedz Tieslietu ministrijai (turpmāk tekstā – TM) informācija par apzinātajām Kriminālprocesa likuma (turpmāk tekstā – KPL) piemērošanas problēmām, to risinājumiem un veiktajiem pasākumiem.

Informē par aktuālajiem jautājumiem Eiropas Kopienu Tiesā

27.12.2005 Valdība šodien uzklausīja ziņojumu par aktuālajiem jautājumiem Eiropas Kopienu Tiesā laika posmā no šā gada jūnija līdz septembrim. Informatīvo ziņojumu sagatavojusi Tieslietu ministrijas (turpmāk tekstā – TM) Eiropas Kopienu Tiesas nodaļa.

Pieņem noteikumus par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu

27.12.2005 Ministru kabinets (turpmāk tekstā – MK) šodien pieņēma noteikumus par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu.

Tieslietu ministre atbild uz D.Lūka sūdzībvēstuli Ministru prezidentam

22.12.2005 Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa ir nosūtījusi Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim vēstuli, kurā tiek sniegtas atbildes par Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka Daiļa Lūka sūdzībām. Jāpiebilst, ka D.Lūks premjeram vēstuli adresēto vēstuli ir parakstījis 6.decembrī, laikā, kad viņam bija izsniegta darba nespējas lapa. Pielikumā - D.Lūka un tieslietu ministres vēstuļu kopijas.

Dzimtsarakstu nodaļu darbinieki pārrunā jauno noteikumu piemērošanu ikdienā

22.12.2005 Līdz ar grozījumiem Civillikumā, Civilstāvokļa aktu likumā un Ministru kabineta (turpmāk tekstā –MK) noteikumos par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību civilstāvokļa aktu reģistrācijā notikušas vairākas būtiskas izmaiņas.

Tieslietu ministre: vienīgais vērtēšanas kritērijs attiecībā uz Daili Lūku ir kvalitatīvi padarīts darbs

20.12.2005 Tieslietu ministre Solvita Āboltiņa norāda, ka vienīgais vērtēšanas kritērijs attiecībā uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku Daili Lūku ir kvalitatīvi padarīts darbs.

Pieņem rīkojumu par Bēgļu lietu apelācijas padomes pārņemšanu Tieslietu ministrijas kompetencē

20.12.2005 Valdība šodien pieņēma rīkojumu par Bēgļu lietu apelācijas padomi un tās lietvedībā esošo lietu pārņemšanu Tieslietu ministrijas (Turpmāk tekstā - TM) kompetencē.

Pieņem noteikumus par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formām

20.12.2005 Šodien valdība pieņēma Tieslietu ministrijas (turpmāk tekstā – TM) izstrādātos Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumus par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību.

Precizē kārtību, kādā sagatavo un apstiprina Latvija nostājas projektu un nodrošina Latvijas pārstāvību Eiropas Kopienu tiesā

20.12.2005 Valdība šodien pieņēma grozījumus kārtībā, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostāju un nodrošinās valsts pārstāvību Eiropas Kopienu tiesā (turpmāk tekstā - EKT). Noteikta arī informācijas aprite starp atbildīgo ministriju ekspertiem, procesuālo dokumentu sagatavošana un Latvijas pārstāvības EKT nodrošināšana gan rakstveida, gan mutiskā procesa laikā.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.