UR Rīgas nodaļā pabeigta valsts un pašvaldību uzņēmumu izslēgšana 21.04.2005


Uzņēmumu reģistra (UR) Rīgas nodaļa pabeigusi to valsts un pašvaldību uzņēmumu (statūtsabiedrību) izslēgšanu, kuri nav veikuši pārreģistrāciju no uzņēmumu reģistra komercreģistrā un kuriem likumā noteiktajā termiņā nav pieteikušies kreditori.

Par darbības izbeigšanu pavisam pieņemti lēmumi pret 107 valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kas reģistrēti UR Rīgas reģionālajā nodaļā (tās piekritībā ir Rīga, Jūrmala, Ogres, Rīgas un Tukuma rajons). (SIA “Lursoft” statistika). No tiem 25 uzņēmumiem (statūtsabiedrībām) ir pieteikušies kreditori (saņemti prasījumi 425 394, 87 latu apmērā), bet 82 uzņēmumi (kuriem kreditori nebija pieteikušies) izslēgti no UR bez likvidācijas procedūras.

Pēc UR datiem, līdz pagājušā gada 1. novembrim, kas bija pēdējā diena pārreģistrācijas pieteikumu iesniegšanai, to nebija izdarījis 171 valsts un pašvaldību uzņēmums (statūtsabiedrība). Atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumam, Uzņēmumu reģistrs attiecībā pret nepārreģistrētajiem uzņēmumiem izdarīja ierakstu par darbības izbeigšanu un šo uzņēmumu sarakstu pagājušā gada 16. decembrī publicēja laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kreditoru prasījumu pieteikšanai. Kreditoru prasījumi bija piesakāmi UR triju mēnešu laikā no publikācijas dienas. Ja šajā laikā neviens kreditors nav pieteicies, uzņēmums tiek izslēgts no uzņēmumu reģistra bez likvidācijas procedūras.

Lai gan iepriekšminētais termiņš - 1.novembris - attiecās uz pilnīgi visiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem (tādu kopumā bija pa 900), nepārreģistrētā 171 uzņēmuma vidū 38 ir zinātnes, kultūras un izglītības iestādes. Attiecībā uz šīm bezpeļņas organizācijām, Saeima 2004.gada 4.novembrī akceptēja grozījumus Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā, nosakot, ka to pārreģistrācijas termiņš ir 2005.gada 1.septembris. Tādējādi ir legalizētas šo valsts un pašvaldību uzņēmumu tiesības turpināt darbību arī pēc 2004.gada 1.novembra.

Pārreģistrācijas noteikumi atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumam neattiecas uz valsts bezpeļņas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” un valsts bezpeļņas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio”, kā arī uz tiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kuri jau pirms 1.novembra atradās likvidācijas vai maksātnespējas stadijā.

Komerclikuma reforma noslēdzās 2004. gada 31. decembrī, taču kopumā visā Latvijā nepārreģistrējās ap 23 000 uzņēmumu.

Informācija sagatavota, izmantojot SIA “Lursoft” statistiku (http://www.lursoft.lv/stat/)
 
Mārtiņš Lācis
Uzņēmumu reģistra Sabiedrisko attiecību nodaļa
tālr. 7031738; fakss 7031793; e-pasts Martins_Lacis@ur.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.