Trešdien, 23.februārī, pulksten 11 Valsts probācijas dienesta pārvaldē Rīgā, Dzirnavu ielā 91/3 (3.stāvā) notiks preses konference par Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projektu „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai” 21.02.2005


Preses konferencē piedalīsies Valsts probācijas dienesta pārvaldes (VPDP) vadītājs Aleksandrs Dementjevs, VPDP Sociālās uzvedības korekcijas nodaļas vadītājs, projekta izstrādes darba grupas pārstāvis Pēteris Dedelis un projekta vadītājs Jānis Juliks.

Žurnālisti tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī par tā realizācijas gaitu.

Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projektā „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai”. Projekta galvenie uzdevumi ir:
  • attīstīt integrētu nodarbinātības sistēmu bijušajiem ieslodzītajiem;
  • veicināt sociālās rehabilitācijas centru un dienas centru pakalpojumu piedāvājuma daudzuma un kvalitātes pieaugumu valstī attiecībā uz bijušajiem ieslodzītajiem;
  • izstrādāt atbilstošu normatīvo bāzi projekta aktivitāšu ilgtspējas nodrošināšanai;
  • sadarbībā ar ārvalstu partneriem apkopot labas pieredzes piemērus un nodrošināt to rezultātu izsludināšanu.

Valsts probācijas dienests ir valsts iestāde, kas rūpējas par sabiedrības drošību, strādājot ar cilvēkiem, kuri izcieš kriminālsodu sabiedrībā (nosacītie sodi un piespiedu sodi) un palīdz bijušajiem ieslodzītajiem atgriezties sabiedrībā. Īpašu uzmanību VPD pievērš tieši darbam ar jaunatni, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanas iespējamību.

Atgādinām, ka Latvijā EQUAL programmas ietvaros tiek īstenoti 10 starptautiski sadarbības projekti, kas meklē un piedāvā jaunus veidus, kā mazināt diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanu darba dzīvē. Projektu īstenošanai Latvijā no 2004. līdz 2006. gadam kopumā tiks izmantoti 6,7 miljoni latu. EQUAL programmas ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.