Svin Pasaules intelektuālā īpašuma dienu 26.04.2005


Otrdien, 26. aprīlī, Latvijā tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena, un tās ietvaros Patentu valde un Patentu tehniskā bibliotēka rīko virkni šim īpašuma veidam veltītu pasākumu. Tie šogad paredzēti jauniešiem un studentiem.

Intelektuālā īpašuma dienai veltīto pasākumu virkni Patentu tehniskajā bibliotēkā atklās tieslietu ministre Solvita Āboltiņa.

Patentu valdes speciālisti šajā dienā plānojuši sniegt konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību un tā nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

Šogad kopā ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" pārstāvjiem pirmo reizi tiek rīkots seminārs, kurā visu bibliotēku darbiniekus paredzēts iepazīstināt ar jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu un izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzības lomu mūsdienu sabiedrībā.

Patentu tehniskajā bibliotēkā šogad tiek rīkota arī atvērto durvju diena un tādēļ otrdien visu dienu interesentiem būs iespējams uzzināt par rūpnieciskā īpašuma objektiem, bibliotēkā pieejamā Nacionālā kopkataloga izmantošanu, elektroniskajiem informācijas resursiem, par bibliotēkas krājumu, datu bāzēm un kartotēkām, kā arī par bibliotēkas pakalpojumiem.

Atvērto durvju dienas laikā paredzēta arī ekskursija pa Patentu tehnisko bibliotēku, kuras laikā būs iespējams aplūkot tematiskā cikla "20. gadsimta izgudrojumi, kas satricināja pasauli" izstādi un uzzināt par ievērojamākajiem izgudrojumiem laikā no 1930.gada līdz 1939.gadam.

Pasākumos aicināts līdzdarboties ikviens interesents, ne tikai patentu speciālisti un juristi, kuri ikdienā nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu.

Visi pasākumi paredzēti no plkst.10 līdz 18 Patentu valdes telpās Citadeles ielā 7/70 un šīs valdes departamentā - Patentu tehniskajā bibliotēkā Vecrīgā, Šķūņu ielā 17.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.