Pilnveidota administratoru uzraudzības kārtība 14.06.2005


Trešdien, 15.jūnijā, stājas spēkā grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, kas paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību.

Agnese Kveska, Maksātnespējas administrācijas direktora pienākumu izpildītāja, uzskata, ka „likumprojektā ietvertās normas precizē Maksātnespējas administrācijas tiesības uzraudzības funkcijas īstenošanā attiecībā uz pārkāpumiem, kas konstatēti administratora rīcībā un lēmumos, paredzot pilnveidot uzraudzības funkcijas īstenošanu, kas nodrošina efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesa gaitu”.

Viņa jau iepriekš ir minējusi, ka sakarā ar nejaušības principa ieviešanu, turpmāk administratoru atbilstība konkrētam maksātnespējas procesam vairs netiks vērtēta un līdz ar to Maksātnespējas administrācijai būs jāveic pasākumi administratoru darbības uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.

„Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos tiek paplašināts to personu loks, kuras ir tiesīgas iesniegt sūdzību Maksātnespējas administrācijā, jo līdz šim likumā nebija noregulēts jautājums par tām trešajām personām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas ar administratora lēmumu vai rīcību,” uzsver A. Kveska.

Lai padarītu maksātnespējas procesa gaitu efektīvāku, sūdzības iesniedzējam vairs nav jāvēršas pie kreditoru sapulces. Ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis, persona ir tiesīga vērsties Maksātnespējas administrācijā.

Būtisks jauninājums attiecas arī uz administratoriem noteiktiem pienākumu veikšanas ierobežojumiem. Līdz šim Maksātnespējas administrācija bija spiesta atcelt administratoru no visiem procesiem, ja tam bija piemērots tiesājamās, apsūdzētās vai aizdomās turētās personas statuss. Saskaņā ar grozījumiem likumā administrators būs jāatceļ tikai no konkrētā maksātnespējas procesa.

Grozījumi likumā precīzi nosaka, kādos gadījumos tiek anulēts administratora sertifikāts. Maksātnespējas administrācijas direktoru kolēģija var lemt par sertifikāta anulēšanu, piemēram, gadījumā, kad administrators likuma pārkāpumu dēļ vismaz trīs reizes atcelts no administratora pienākumu pildīšanas.

Jāpiebilst, ka grozījumi likumā vairs neparedz maksātnespējas procesa administratoru sertifikātu darbības apturēšanu.

Informāciju sagatavoja Dace Avena, direktora palīdze sabiedrisko attiecību un preses jautājumos, tel. 7221946, mob. tel. 9110260, e-pasts: dace.avena@mna.gov.lv.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.