Patentu valde veicina sadarbību ar ES Intelektuālā īpašuma biroju 07.10.2019


Š.g. 24. septembrī Patentu valdē delegācijas sastāvā ieradās ES Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Starptautiskās sadarbības un juridisko jautājumu departamenta direktors Žoau Negrau (João Negrão), kā arī ES dienesta pārstāvji Džoana de Moura (Joana de Moura), Aleksandrs Maksimenkovs (Alexander Maximenkov) un Akos Hrabovskis (Ákos Hrabovszki). Aktīva sadarbība ar EUIPO ir uzskatāma par vienu no svarīgākajām Patentu valdes prioritātēm, kas ļauj pastāvīgi uzlabot iestādes sniegtos pakalpojumus.

Vizītes laikā tika pārrunāts nākotnes sadarbības ietvars līdz ar jaunā EUIPO Stratēģiskā plāna stāšanos spēkā – īpaša uzmanība tika veltīta turpmākajam sadarbības modelim ar dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm. Konsolidētā veidā tiks saglabāta daļa no iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktajiem Eiropas Sadarbības projektiem (European Cooperation Projects), kā arī tiks pievienoti vairāki jauni projekti, kas pilnīgāk atspoguļos lietotāju vajadzības mūsdienu mainīgajā vidē. Atzinīgi tika novērtēta Patentu valdes līdzšinējā iesaiste Eiropas Sadarbības projektu īstenošanā, esot starp līderēm dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma iestāžu vidū ieviesto projektu skaita ziņā.

Tiek paredzēts, ka par EUIPO Stratēģiskā plāna 2020.–2025. gadam apstiprināšanu tiks lemts š.g. novembrī gaidāmajā EUIPO Valdes (Management Board) un Budžeta komitejas (Budgetary Committee) sanāksmē. Tikmēr ES nacionālās rūpnieciskā īpašuma iestādes tiek informētas par Stratēģiskā plāna projektā ietvertajām aktivitātēm un to praktisko īstenošanu.

Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis apstiprināja gatavību turpināt aktīvu sadarbību ar EUIPO nolūkā stiprināt Eiropas Intelektuālā īpašuma tīklu (European Intellectual Property Network – EUIPN), kā arī pauda interesi par programmu, kura ir mērķēta mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam.

EUIPO ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras darbības mērķis ir reģistrēt un veicināt Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu, kas ir nozīmīgas vienotā Eiropas tirgus sastāvdaļas. Šīs reģistrācijas dod iespēju aizsargāt preču zīmes un dizainparaugus visā Eiropas Savienības teritorijā, kas ietver 28 valstis. Sadarbībā ar dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm, nacionālajiem intelektuālā īpašuma tiesību nozares centriem EUIPO veicina intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas attīstību.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.